Valla osalusega ettevõtted

29.05.18

Verska Calor OÜ

Pikk 30

64001 Setomaa vald, Värska

Võrumaa

E-post: calor@verska.ee

Kontaktisik: Toivo Kruusamäe, tel 529 5341

Telefon: 796 4754

Meremäe Vesi

Meremäe küla, Setomaa vald,

Võrumaa

E-post: vesi@meremae.ee

Telefo: 5183557

Katel OÜ

Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Setomaa vald 

Võrumaa 64301

Telefon: 7954481

E-post: mikitakatel@hot.ee

Toimetaja: KELLY KITTUS