Värska Külastuskeskus

11.11.19

Projekti „Värska Külastuskeskus" rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud" meetmest. Toetuse summa on 952613,70 eurot ning Setomaa valla omaosalus 168 109 eurot. Kokku on kavandatud projekti kogumaksumuseks 1 120 722 eurot, millest pea 80 % moodustab investeering Külastuskeskuse väljaehitamiseks. Lisaks investeeringule hoonesse valmistatakse ette külastuskeskust teenindav personal, luuakse külastusprogrammid ja ekspositsioonid ning soetatakse teenuste osutamiseks vajaminev inventar.

Külastuskeskusest kujundatakse atraktiivne turismisihtkoht, mis toetab kogu piirkonna
konkurentsivõime kasvu, turismisektori arengut ning loob juurde uusi töökohti.

Toimetaja: ULVI OPER