6.12.19
20.12.2019-20.01.2020 toimub Värska sanatooriumi detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeritava ala asub Setomaa vallas, Väike-Rõsna külas, selle suurus 5,2 ha. Planeeringu
eesmärgiks on Värska Sanatooriumi majutuskorpuse laiendamine. Detailplaneeringuga saab
tutvuda Värska raamatukogus E,T, K, R 10-17; N 12 - 19 ja L 10–14 ja elektrooniliselt
Setomaa valla veebilehel.
 
Väljapaneku kestel, 20.jaanuari kuni kella 16.00-ni, saab planeeringu kohta esitada
ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult Setomaa Vallavalitsusele aadressil Pikk tn 12, Värska
alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001 või e-postile vald@setomaa.ee.
Ettepanekute ja vastuväidete laekumisel toimub detailplaneeringu avalik arutelu 25.01.2020
kell 13.00 Värska Kultuurikeskuse väikeses saalis.
Toimetaja: KELLY KITTUS