« Tagasi

Tartu mnt 2 detailplaneeringu kehtestamine

Setomaa Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega nr 38 kehtestati Setomaa vallas, Värska alevikus Tartu mnt 2 detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on Petserimaa vabadussõja monumendi rajamine, kogu kinnistu kujundamine atraktiivseks avalikuks kasutamiseks pargi ja väljakuna. Planeeringuga muudetakse maa sihtotstarvet transpordimaast üldkasutatavaks maaks.

Planeeringu elluviimisega korrastatakse avalik ruum, monument ja esindusväljak sobivad asukoha miljöösse. Monumendi ja väljaku rajamisega on tagatud kultuuritraditsioonide jätkumine ja mitmekesistamine. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju.  Planeeringu materjalid on leitavad valla kodulehel.


30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS