COVID-19 viiruse järjest laiaulatuslikuma leviku tõttu on vallamajja ja teeninduspunktidesse sissepääs piiratud. Palume oma küsimustega Setomaa vallavalitsuse ametnike poole pöörduda ainult telefoni või e-kirja teel.Kohapeal vastuvõttu ei toimu, vajadusel lepitakse ametnikuga kohtumine kokku. Kontaktid
 
?? Nädalavahetustel peavad kaubandus- ja toitlustusettevõtted olema suletud, argipäeviti peavad toitlustusettevõtted uksed sulgema kell 18, toidu kaasamüük jääb lubatuks igal ajal. Avatuks tohivad jääda toidupoed ning esmavahendite poed, näiteks apteegid ja optikapoed, samuti nn drive-in müüki võimaldavad kauplused. Kehtima hakkab 25% täitumuse piirang.
Välimüügi aladele ehk turgudele hakkab samuti kehtima 25% täitumuse piirang ning tagatud peab olema klientide hajutatus. Piirangute järgimise üle tõhustatakse järelevalvet.

?? Alates 15. märtsist lubatakse õpilastel, kes teevad 2020/2021 õppeaastal põhikooli lõpueksameid ja riigieksameid kontaktõppele kahel päeval nädalas. Kontaktõpe saab toimuda vastavalt koolipidaja otsusele ning selle võimaldamisel tuleb arvestada terviseameti hinnangut ja maakonna koroonaviirusesse nakatumise näitajaid. Koolid peavad rakendama viiruse leviku ennetamiseks vajalikke meetmeid vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi juhistele.

?? Spordivõistlused ja liikumisüritused on lubatud ainult professionaalsetele sportlastele ning erivajadusega inimestele on lubatud liikumisüritused. Estoloppeti suusamaratonide sarja Haanja maratoni, mis pidi toimuma 6. märtsil, korraldada ei tohi.

 

Eesti Vabariigi Valitsus

 Lisainfo piirangute kohta: https://valitsus.ee/.../valitsus-kehtestab-koroonaviiruse...

Lisainfo kultuurivaldkonna toetuste kohtahttps://www.kul.ee/.../eelinfo-uued-abimeetmed-tulekul...

Setomaa valla uudised ja teated

 

 

Alates 1. detsembrist on Värska ja Mikitamäe jäätmejaamad taas avatud.