Kevadel avaneb taotlusvoor, mille tulemusena saab rajada üle Eesti sadakond uut kodu „Väikelinnades on praegu tänapäevastest üüripindadest terav puudus, kuid nõudlust jagub. Oluline on anda...

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut allkirjastas määruse, mis paneb paika üürielamute rajamise toetuse tingimused

Kevadel avaneb taotlusvoor, mille tulemusena saab rajada üle Eesti sadakond uut kodu „Väikelinnades on praegu tänapäevastest üüripindadest terav puudus, kuid nõudlust jagub. Oluline on anda...

Elad Setomaal aga keelt ei oska? Tahaksid osata seto keelt? Või oled lihtsalt keelehuviline ja soovid õppida uut keelt? Tule seto keele kursusele! 2023. aasta 15. veebruaril...

Seto keele kursus algajale

Elad Setomaal aga keelt ei oska? Tahaksid osata seto keelt? Või oled lihtsalt keelehuviline ja soovid õppida uut keelt? Tule seto keele kursusele! 2023. aasta 15. veebruaril...

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tiim kuulutas täna välja viimase võimaluse osaleda programmi loomises. Väikeprojektide taotlusvoorust jagatakse kokku välja 263 185 eurot, millest Tartusse...

Tartu 2024 kutsub: viimane võimalus tulla Euroopa kultuuripealinna programmi loojaks

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tiim kuulutas täna välja viimase võimaluse osaleda programmi loomises. Väikeprojektide taotlusvoorust jagatakse kokku välja 263 185 eurot, millest Tartusse...

Neljapäeval, 26.jaanuaril toimunud Setomaa vallavolikogu istungil tehti mitmeid olulisi otsuseid. Volikogu võttis vastu valla 2023.aasta eelarve, mille kogumahuks...

Volikogu võttis vastu valla 2023.aasta eelarve

Neljapäeval, 26.jaanuaril toimunud Setomaa vallavolikogu istungil tehti mitmeid olulisi otsuseid. Volikogu võttis vastu valla 2023.aasta eelarve, mille kogumahuks...

Kolmapäeval, 25. jaanuaril toimus Rapla Kultuurikeskuses Eesti Rahvamajade Ühingu üle- Eestiline tunnustussündmus Kaheksakand. Kaheksakand tunnustamise eesmärgiks on väärtustada isikute ja...

Valdur Helm pärjati KULDKAND tunnustusega

Kolmapäeval, 25. jaanuaril toimus Rapla Kultuurikeskuses Eesti Rahvamajade Ühingu üle- Eestiline tunnustussündmus Kaheksakand. Kaheksakand tunnustamise eesmärgiks on väärtustada isikute ja...

Teisipäeval, 24.jaanuaril toimus Värska kultuurimajas suur Setomaa haridusmudeli ümarlaud. Ümarlaual oli kohal 82 osalejat: lapsevanemad, õpetajad, koolide hoolekogu liikmed, koolijuhid, Setomaa...

Setomaa haridusmudeli ümarlaud ärgitas koostööd

Teisipäeval, 24.jaanuaril toimus Värska kultuurimajas suur Setomaa haridusmudeli ümarlaud. Ümarlaual oli kohal 82 osalejat: lapsevanemad, õpetajad, koolide hoolekogu liikmed, koolijuhid, Setomaa...

Setomaa Vallavalitsus on välja kuulutanud kandidaatide esitamise valla teenetemedali, aukirja ja tänukirjaga tunnustamiseks. Setomaa valla teenetemedal antakse eesmärgiga avaldada tunnustust...

Märkame ja tunnustame tublisid inimesi enda ümber

Setomaa Vallavalitsus on välja kuulutanud kandidaatide esitamise valla teenetemedali, aukirja ja tänukirjaga tunnustamiseks. Setomaa valla teenetemedal antakse eesmärgiga avaldada tunnustust...

Siseministeerium soovitab inimestel enne Riigikogu valimisi oma elukohaandmed ja e-posti aadress rahvastikuregistris üle vaadata. See on oluline selleks, et valija saaks hääletada just oma...

Siseministeerium soovitab enne Riigikogu valimisi oma rahvastikuregistri andmed üle vaadata

Siseministeerium soovitab inimestel enne Riigikogu valimisi oma elukohaandmed ja e-posti aadress rahvastikuregistris üle vaadata. See on oluline selleks, et valija saaks hääletada just oma...

Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimise toetamiseks on loodud taluarhitektuuri säilitamise toetus. Voorust toetuse saamiseks peab taluelamu olema...

Varsti avatakse Taluarhitektuuri säilitamise toetusmeede

Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimise toetamiseks on loodud taluarhitektuuri säilitamise toetus. Voorust toetuse saamiseks peab taluelamu olema...

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26.01.2023 kell 15.00 Värska kultuurimaja  väikeses saalis alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT: ...

Volikogu istung 26.01.2023

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26.01.2023 kell 15.00 Värska kultuurimaja  väikeses saalis alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT: ...

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutusse andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Avalik elektrooniline enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutusse andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

17. jaanuaril toimunud suusasarja etapp tõi välja sportima 94 väikest ja suurt suusasõpra. Osalejaid oli üle valla ja kaugemaltki. Järgmine etapp on plaanis pidada Mikitamäel 7. veebruaril, kui...

Setomaa suusasari 2. etapp - Värska Tervisespordikeskus

17. jaanuaril toimunud suusasarja etapp tõi välja sportima 94 väikest ja suurt suusasõpra. Osalejaid oli üle valla ja kaugemaltki. Järgmine etapp on plaanis pidada Mikitamäel 7. veebruaril, kui...

Alates 23. jaanuarist hakkavad kehtima uued Elroni rongide sõiduplaanid. Sõiduplaanid on leitavad Elroni kodulehel:  https://elron.ee/soiduinfo/ soiduplaanid . Enne reisi kontrolli...

Ida- ja Kagusuuna rongide sõiduplaan muutub alates 23.01.2023

Alates 23. jaanuarist hakkavad kehtima uued Elroni rongide sõiduplaanid. Sõiduplaanid on leitavad Elroni kodulehel:  https://elron.ee/soiduinfo/ soiduplaanid . Enne reisi kontrolli...

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar - 3. aprill 2023. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning...

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar - 3. aprill 2023

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar - 3. aprill 2023. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning...

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Hilana Taarka nimelisele omakultuuripreemiale. Preemia on tunnustus seto pärimuskultuuri ja keele edasikandmise eest läbi...

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Hilana Taarka nimelisele omakultuuripreemiale

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Hilana Taarka nimelisele omakultuuripreemiale. Preemia on tunnustus seto pärimuskultuuri ja keele edasikandmise eest läbi...

SA Võrumaa Arenduskeskus ootab 1. veebruariks taotlusi maakonna kõrgeimate autasude, vapi- ja teenetemärkide omistamiseks. Võru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse...

Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega ootab kandidaate maakonna teenetemärkide andmiseks

SA Võrumaa Arenduskeskus ootab 1. veebruariks taotlusi maakonna kõrgeimate autasude, vapi- ja teenetemärkide omistamiseks. Võru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse...

Eesti inimestelt püütakse raha välja kelmitada petukõnede, õngitsussõnumite ja võltsitud veebilehtede abil. Eelmisel aastal teatati politseile 740 korral investeerimise või pangapettusest, mille...

Kelmuse ohvriks langemisest päästab inimese enda nutikus

Eesti inimestelt püütakse raha välja kelmitada petukõnede, õngitsussõnumite ja võltsitud veebilehtede abil. Eelmisel aastal teatati politseile 740 korral investeerimise või pangapettusest, mille...

Transpordiamet on andnud korralduse 09.01.2023 nr 1.1-3/23/18, millega on kehtestatud liikluspiirangud neljal riigitee lõigul Setomaa vallas. Piiranguid rakendatakse ilmastikutingimustest...

Transpordiamet piirab autorongide ja masinrongide liiklemist ohtlikel teelõikudel Setomaa vallas

Transpordiamet on andnud korralduse 09.01.2023 nr 1.1-3/23/18, millega on kehtestatud liikluspiirangud neljal riigitee lõigul Setomaa vallas. Piiranguid rakendatakse ilmastikutingimustest...

Tartu linna ja Tartu 2024 pikaajaline eesmärk on luua pinnas kultuuri rahvusvahelistumiseks ja olla silmapaistev Euroopas. Sellest tõukuvalt toimub 17. jaanuaril kultuurikorraldajaid ja...

Aasta esimene Kultuurikompass annab tõuke Tartu ja Lõuna-Eesti rahvusvahelistumisele

Tartu linna ja Tartu 2024 pikaajaline eesmärk on luua pinnas kultuuri rahvusvahelistumiseks ja olla silmapaistev Euroopas. Sellest tõukuvalt toimub 17. jaanuaril kultuurikorraldajaid ja...

Lugupeetud Meremäe küla elanikud! Seoses plaanilise elektrikatkestusega on ka veekatkestus Meremäe ühisveevärgis 17.jaanuaril kell 13.00-15.00. Setomaa Haldus

Veekatkestus Meremäel 17.jaanuaril!

Lugupeetud Meremäe küla elanikud! Seoses plaanilise elektrikatkestusega on ka veekatkestus Meremäe ühisveevärgis 17.jaanuaril kell 13.00-15.00. Setomaa Haldus

23.11.22
Toimetaja: REIN JÄRVELILL