« Tagasi

Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müük

Maa-amet  on  välja  kuulutanud  avaliku  elektroonilise  enampakkumise  piirkonnas  asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 01.12.2021  Täpsemat informatsiooni

saab Maa-ameti  kodulehelt  aadressiga  www.maaamet.ee või  oksjonikeskkonnas  aadressil https://riigimaaoksjon.ee

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 01.12.2021 kella 10:00-ni.

Enampakkumisele minev vara