26.10.23

Setomaa vald moodustati 2017. aastal haldusreformi käigus Mikitamäe, Meremäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga liitmisel. Setomaa vald asub Võru maakonnas ning piirneb põhjast ja läänest Räpina, Rõuge ja Võru vallaga. Idast piirneb Setomaa vald Vene Föderatsiooniga ning see on ühtlasi Eesti ja Euroopa Liidu idapiiriks. Setomaa vallas on üks alevik – Värska – ning 156 küla, neist suurimad on Mikitamäe, Meremäe ning Obinitsa.

Setomaa vald on ajaloolise Petseri maakonna see osa, mis jääb praeguse Eesti Vabariigi haldusterritooriumile. 

Vallas kokku lepitud visiooni kohaselt on aastal 2030 Setomaa vald väärt elupaik ja tuntud turismi- ning kuurortpiirkond. Siin elab ja tegutseb ettevõtlik ja kokkuhoidev lasterikas kogukond. Setomaa inimesed annavad järgmistele põlvkondadele edasi elujõulise seto keele, kultuuri ning puhta looduse. Setomaa on tunnustatud mahepiirkond, kus väärtustatakse uuenduslikke ja säästvaid lahendusi. Setomaa on jätkusuutlik, jõukas ning võimekas vald, kus elavad õnnelikud ja rahulolevad inimesed.

Toimetaja: REIN JÄRVELILL
23.11.22

Loe kõiki uudiseid

 

kaubamaja

Toimetaja: REIN JÄRVELILL