« Tagasi

Setomaa Vallavolikogu võttis vastu uued munitsipaaleluruumide ja mitteeluruumide üürimäärad

Setomaa Vallavolikogu esimees Urmas Sarja allkirjastas digitaalselt määruse, mis loob selgema ja ajakohasema aluse valla omandis olevate eluruumide ja mitteeluruumide üürile andmiseks. 30.mail 2024 Luhamaal, võttis Setomaa Vallavolikogu vastu määruse nr 13, millega kehtestatakse uued üürimäärad. Määrus jõustub 1. oktoobril 2024 ning see asendab varasema, 30. augustil 2018 vastu võetud määruse nr 16.

Munitsipaaleluruumide üürimäärad

Määruses on määratletud erinevad üürimäärad remonditud ja remontimata korteritele. Remonditud korteriks loetakse korterit, kus on toimiv vee- ja kanalisatsioonisüsteem ning küte. Remontimata korterites võib puududa kas vee-, kanalisatsiooni- või küttesüsteem. Üürimäärad on järgmised:

  • Remonditud korter: 1,50 eurot ruutmeetri eest
  • Remontimata korter: 1,00 eurot ruutmeetri eest
  • Äriühingule eluruumide üürimisel: 2,00 eurot ruutmeetri eest

Mitteeluruumide üürimäärad

Mitteeluruumide üürimäärad on määratud vastavalt nende asukohale ja kasutusele. Üürimäärad on järgmised:

  • Värskas: 1,50 eurot ruutmeetri eest
  • Mikitamäe ja Meremäe teeninduspunktides: 1,50 eurot ruutmeetri eest
  • Mikitamäe teeninduspunkti garaaž: 0,50 eurot ruutmeetri eest
  • Obinitsa külakeskuse ruumid: 1,50 eurot ruutmeetri eest

Enampakkumiste alammäärad

Määruse paragrahvis 3 toodud üürimäärad kehtivad ka enampakkumiste alammääradena. See tähendab, et kui ruumide üürile andmiseks korraldatakse enampakkumine, ei tohi üürimäärad olla madalamad määruses sätestatud alammääradest.

Rakendussätted

Uue määruse vastuvõtmisega tunnistatakse kehtetuks varasem määrus nr 16, mis kehtestati 30. augustil 2018. Uus määrus hakkab kehtima 1. oktoobrist 2024.