« Tagasi

Müüa: Setomaa vald, Meremäe küla, Petseri tee 25-12 korteriomand, kinnistu reg nr 2823341

Setomaa Vallavalitsus korraldab avaliku suulise enampakkumise 5.12.2023 kell 11.00 Värska kultuurikeskuse suures saalis (Pikk 12, Värska alevik) järgmisele objektile:

Setomaa vald, Meremäe küla, Petseri tee 25-12 korteriomand, kinnistu reg nr 2823341, pindala 50,1 m². Alghind 5000,00 €

Enampakkumise tingimused:

1.Enampakkumise viisiks on suuline enampakkumine.

2. Suulisel enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda osavõtutasu 50,00 € hiljemalt 05.12.2023

kella 9.00-ks Setomaa Vallavalitsuse EE212200001120245346 Swedbanki arvelduskontole.
 

3. Tagatisrahaks on enampakkumise osavõtutasu 50,00 eurot. Tagatisraha loetakse lepingujärgse

tasu osaks isiku puhul, kellega sõlmitakse leping.

4.  Enampakkumise  tagatisraha  ei  tagastata  enampakkumise  võitjale,  kui  ta  loobub  lepingu

sõlmimisest.  Teistele  enampakkumises  osalejatele  tagastatakse  tagatisraha  hiljemalt  kümne

tööpäeva  jooksul  pärast  enampakkumise  tulemuste  kinnitamist  või  enampakkumise  nurjunuks tunnistamist.

5. Enampakkumise sammu suurus kõikidel objektidel on 100,00 eurot.

6. Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamist.

7. Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Palume varaga kindlasti enne pakkumise tegemist tutvuda. Hilisemaid pretensioone ei ole võimalik rahuldada.

Müügiobjektidega saab tutvuda kohapeal iseseisvalt. Korteritega tutvumiseks palume võtta ühendust Helle Palokiga tel 785 6666 või 506 3199.