Noored Setomaale toetusskeem 2017

16.10.18

 

Regionaalprogramme „Hajaasustuse Programm" ja „Noored Setomaale"
koordineerib 01.septembrist 2018 varasema Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse asemel Riigi Tugiteenuset Keskus. Kõik vajalikud
aruandevormid on kätte saadavad järgmiselt:

Noored Setomaale:
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/noored-setomaale

Toetusskeemist „Noored Setomaale" toetuse eraldamine 2017. aasta programmist

Lähtuvalt Maaeluministri 19. mai 2017. a käskkirjast nr 58 „Setomaa arenguprogrammi kehtestamine 2017. aastaks" , toetusskeemi „Noored Setomaale" 2017. aasta programmdokumendist ja  Setomaa Vallavalitsuse korraldustest (21.12.2017 nr 128, 15.12.2017 nr 120; 15.12.2017 nr 107;  06.02.2018. nr 60; 15.12.2017 nr 110), jagati toetusskeemi  Noored Setomaale 2017 aasta toetused  alljärgnevalt:

 

Toetuse saaja

Tegevus

Toetus

Omaosalus

Orienteeruv lõpp

Kalli Pikas

Elamu vundamendi- ja põrandate soojustamine

3802,19

1900,81

08.2019

Liis Samuel

Elamu katuse osaline renoveerimine, ahju renoveerimine ja õhksoojuspumba soetamine

4000,00

2113,40

08.2019

Reelika Kalder

Katusekorruse väljaehitamine ja trepi paigaldamine

2806,90

1403,45

08.2019

Marko Künnapuu

Vihmaveesüsteemi- ja lumetõkketoru paigaldamine, katuse parandus

4616,00

2306,80

03.2019

Anzelika Gomozova

Ahjude uuendamine

5000,00

10740,00

05.2019

 

Siiri Antsmäe

Talumaja soojustamine

6235,91

16116,00

08.2019

Andres Kalkun

Ahju vahetamine

3625,00

1812,99

08.2018

Indrek Põld

Korteri remonditööd

5110,00

2554,88

08.2018

Henri Hunt

Katuse vahetus ja akende vahetus

6670,00

3833,00

08.2019

Toomas Valk

Akende vahetus, trepi ehitus, põranda rekonstrueerimine.

6644,00

3322,00

08.2019

Kaarel Olesk

Uste vahetamine ja hoone soojustamine

6395,12

3197,08

08.2019

Ulvi Oper

Remonditööd elumaja II korrusel

3855,00

1929,76

08.2019

Martin Toomik

Vundamendi kindlustamine ja soojustamine

1826,65

913,19

08.2019

Olavi Aida

Pööningu soojustamine, õhksoojuspumba paigaldamine

2943,85

1476,35

02.2019

Alar Allik

Akende vahetus ja küttekolde remont

3000,00

2068,26

08.2019

 

Hindamiskomisjonid

Noored Setomaale 2017 avanedes olid toetusskeemi sihtpiirkondadeks Värska-, Meremäe-, Misso- ja Mikitamäe vald. Toetuste hindamised toimusid sihtpiirkondades, kuhu olid moodustatud järgmised komisjonid:

1. Värska Vallavalitsus  20.10.2017  korraldus nr 284

1.1  Lauri Saar – komisjoni esimees

1.2  Raul Kudre – liige

1.3  Erika Joonas – liige

1.4  Raivo Kunst – liige

1.5  Ülo Kõivo – liige

 

2. Mikitamäe Vallavalitsus 22.12.2015 korraldus nr 281

2.1   Maivi Laar – esimees 

2.2  Marge Liiva – liige

2.3  Karin Sonts – liige

2.4  Heino Laar – liige

2.5  Tarmo Kõiv – liige

 

3. Setomaa Vallavalitsus 02.11.2017 korraldus nr 4

3.1 Ülle Herr – esimees

3.2 Tiina Lepasaar – liige

3.3 Guuri Piholaan - liige 

3.4 Rein Tarros – liige

3.5 Arno Vares – liige

 

4. Misso Vallavalitsus 26.09.2017 korraldus nr 169

4.1 Indrek Ülper – esimees

4.2 Maret Einla – liige

4.3 Kaire Trumm – liige

4.4 Arvi Umbleja – liige

4.5 Tiit Ojaots - liige                                               

 

Täiendav info:

Setomaa valla arendusspetsialist

Ülle Herr

Tel: 7856635                

 

TOETUSSKEEM NOORED SETOMAALE 2017

Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Setomaa Valdade Liit kuulutavad avatuks Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvooru

Noored Setomaale toetusskeemi 2017. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 6. november 2017.

Toetusskeemi aluseks on maaeluministri käskkiri 92, 09.08.2017 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2017. aastal (edaspidi: kord).

Toetusskeemist saavad vastavalt korrale toetust taotleda endale kuuluva eluruumi elamistingimuste parandamiseks 21-40 aasta vanused isikud, kelle registreeritud elukoht on Meremäe, Mikitamäe, Misso või Värska vallas. Taotlejale, toetuse saajale, eluruumile, ehitustöödele ja ehitajale esitatavad nõuded on korra punktis 5 ning toetatavad tegevused korra punktis 6.

Toetusteks on kavandatud kokku 80 000 eurot, igas toetusskeemis osalevas vallas 20 000 eurot. Toetusest poole (10 000 eurot) panustab riik Setomaa arengu programmi vahenditest ning poole (10 000 eurot) kohalik omavalitsus.

Projektiga tehtavate tööde maksumusest vähemalt 33,33 % peab taotleja ise panustama.

Vormikohane allkirjastatud taotlus koos korra punktis 10.4 loetletud lisadega tuleb esitada hiljemalt 6. novembril 2017. Taotlusorm ja teised taotlemiseks vajaminevad dokumendid on avaldatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee/teenus/noored-setomaale/

Meremäe vallas

· Maksimaalne toetus ühele projektile on 3000 eurot
· Taotlusega seotud info ja nõustamine Ülle Herr, ylle.herr@meremae.ee, 785 6635
· Taotlused esitada e-postiga vald@meremae.ee või postiga Meremäe vallamaja, 65302 Meremäe küla, Võru maakond

Mikitamäe vallas

· Maksimaalne toetus ühele projektile on 4000 eurot
· Taotlusega seotud info ja nõustamine Maivi Laar, arendus@mikitamae.ee, 506 3301
· Taotlused esitada e-postiga vald@mikitamae.ee või postiga Mikitamäe vallavalitsus, 64301 Mikitamäe, Põlva maakond

Misso vallas

· Maksimaalne toetus ühele projektile on 5000 eurot
· Taotlusega seotud info ja nõustamine Indrek Ülper, majandus@misso.ee, 514 5313
· Taotlused esitada e-postiga vald@misso.ee või postiga Tsiistre tee 3, 65001 Misso alevik, Võru maakond

Värska vallas

· Maksimaalne toetus ühele projektile on 6670 eurot.
· Taotlusega seotud info ja nõustamine Lauri Saar, lauri@verska.ee, 796 4746
· Taotlused esitada e-postiga vald@verska.ee või postiga aadressil Pikk 12, 64001 Värska, Põlva maakond

Värska vallas hindab nõuetele vastavaid taotlusi viieliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad:
1) Lauri Saar;
2) Raivo Kunst;
3) Ülo Kõivo;
4) Raul Kudre;

5) Erika Joonas.

 

Infopäev taotlejatele toimub oktoobri keskel, kuupäev ja päevakava avaldatakse www.setomaa.ee kalendris. Osalejatel palutakse eelnevalt registreeruda aadressil info@setomaa.ee

Toetusskeemi Noored Setomaale infopäev taotlejatele toimub 17. oktoobril 2017 algusega kell 15 Värska kultuurikeskuses. Infopäeval tutvustatakse toetusskeemi eesmärke, toetatavaid tegevusi, taotlejatele ja taotlusele seatud tingimusi, muudatusi võrreldes varasemaga.

 

Infopäeval osalemisest palume teatada hiljemalt 16. oktoobril 2017 aadressil info@setomaa.ee

Infopäeva kava on avaldatud veebilehe www.setomaa.ee sündmuste kalendris.

TAOTLUSDOKUMENDID

Projekti eelarve (etteantud vormil)

Omafinantseeringut tõendav dokument (garantiikiri)

Taotleja CV

Motivatsioonikiri (sealhulgas taotleja plaanid Setomaaga seoses järgneva 5 aasta jooksul)

Toetuse taotlemise vorm

Eelarves toodud tegevuste kohta vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist