27.12.19

 

TOETUSSKEEM NOORED SETOMAALE 2016

Noored Setomaale toetusskeemi 2016. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2017.

Toetusskeemi aluseks on maaeluministri käskkiri 149, 03.10.2016 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2016. aastal (edaspidi: kord).

Toetusskeemist saavad vastavalt korrale toetust taotleda endale kuuluva eluruumi elamistingimuste parandamiseks 21-40 aasta vanused isikud, kelle registreeritud elukoht on Meremäe, Mikitamäe, Misso või Värska vallas. Taotlejale, toetuse saajale, eluruumile, ehitustöödele ja ehitajale esitatavad nõuded on korra punktis 5 ning toetatavad tegevused korra punktis 6.

Toetusteks on kavandatud kokku 80 000 eurot, igas toetusskeemis osalevas vallas 20 000 eurot. Toetusest poole (10 000 eurot) panustab riik Setomaa arengu programmi vahenditest ning poole (10 000 eurot) kohalik omavalitsus.

Projektiga tehtavate tööde maksumusest vähemalt kolmandiku (33,33%) peab taotleja ise panustama.

Vormikohane allkirjastatud taotlus koos korra punktis 10.4 loetletud lisadega tuleb esitada hiljemalt 1. veebruaril 2016. Taotlusorm ja teised taotlemiseks vajaminevad dokumendid on avaldatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee/teenus/noored-setomaale/

Meremäe vallas

 • Maksimaalne toetus ühele projektile on 3000 eurot
 • Taotlusega seotud info ja nõustamine maarja.uibokand@meremae.ee, 785 6635
 • Taotlused esitada e-postiga vald@meremae.ee või postiga Meremäe vallamaja, 65302 Meremäe küla, Võru maakond

Mikitamäe vallas

 • Maksimaalne toetus ühele projektile on 4000 eurot
 • Taotlusega seotud info ja nõustamine Maivi Laar, arendus@mikitamae.ee, 506 3301
 • Taotlused esitada e-postiga vald@mikitamae.ee või postiga Mikitamäe vallavalitsus, 64301 Mikitamäe, Põlva maakond

Misso vallas

 • Maksimaalne toetus ühele projektile on 5000 eurot
 • Taotlusega seotud info ja nõustamine: Indrek Ülper, majandus@misso.ee, 514 5313
 • Taotlused esitada e-postiga vald@misso.ee või postiga Tsiistre tee 3, 65001 Misso alevik, Võru maakond

Värska vallas

 • Maksimaalne toetus ühele projektile on 6670 eurot.
 • Taotlusega seotud info ja nõustamine: Ulvi Oper, ulvi@verska.ee, 5786 9861
 • Taotlused esitada e-postiga vald@verska.ee või postiga aadressil Pikk 12, 64001 Värska, Põlva maakond
Värska vallas hindab nõuetele vastavaid taotlusi kuueliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad:
1) Ulvi Oper;
2) Lauri Saar;
3) Raivo Kunst;
4) Ülo Kõivo;
5) Raul Kudre;

6) Erika Joonas.

 

Taotlusvooru infopäeva materjalid on avaldatud Setomaa veebilehel http://www.setomaa.ee/noored-maale-toetusskeem-2016

 

2016. aasta toetuskeemist "Noored Setomaale" toetuse saajad