Noored Setomaale toetusskeem 2018

27.12.19

Toetusskeemi eesmärk on tagada peredele paremad elutingimused ning seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja tulemist, pidurdada noorte lahkumist Setomaalt, kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus ning aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele.

Toetusskeemi "Noored Setomaale" taotlusvoor on avatud 03. jaanuarist kuni 2. veebruarini 2019. Taotlused tuleb esitada elektronpostiga aadressil vald@setomaa.ee hiljemalt 02.02.2019 kell 24.00. Käsipostiga saab esitada taotlused Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või valla teeninduspunktidesse hiljemalt 01.02.2019 kell 16.00.

Toetusskeemist toetuse taotlemise aluseks on Maaelu Ministeeriumi käskkirja 20.09.2018 välja antud toetusskeemi programmdokument „Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal", mille kohaselt saavad toetust taotleda 21-40 aasta vanused isikud, kelle registreeritud elukoht on Setomaa vallas. Taotleda saab endale kuuluva eluruumi elamistingimuste parandamiseks.

Maksimaalseks toetuse määraks ühe taotluse kohta on 6670 eurot.

Toetusskeemi hindamiskomisjoni kuuluvad: Raul Kudre, Helle Palok, Raili Mõttus, Aarne Leima, Tiina Lepasaar, Raivo Kunst, Ulvi Oper.

 

Vajalikud vormid on kättesaadavad RTK kodulehel

Täiendav info:
Ülle Herr
Setomaa valla arendusspetsialist
5387 2266

2018. aasta toetuse saajatega saate tutvuda siin!