Sotsiaalosakond

3.12.20
Osakonna juhataja Merike Tein 796 4769, 513 4809 merike.tein@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov (Mikitamäe) 795 4346, 5660 0390 kaja.rozikov@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär (Meremäe) 508 6461 katre.pinnar@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Anneli Jänesmägi (Värska) 5385 4990 anneli.janesmagi@setomaa.ee ametijuhend
Lastekaitsespetsialist Riina Siigart 5629 3440 riina.siigart@setomaa.ee ametijuhend
Avahooldustöötaja Ulve Kala (Värska) 5356 3207

ulve.kala@setomaa.ee

 
Avahooldustöötaja Liia Jahimees (Värska, Mikitamäe) 5629 3447

liia.jahimees@setomaa.ee

 
Avahooldustöötaja Liina Oinak (Mikitamäe) 5629 3443

liina42@hot.ee

 
Avahooldustöötaja Arvo Lepasaar (Meremäe, Luhamaa) 5347 1743

arvo.lepasaar@setomaa.ee

 
Avahooldustöötaja Maret Utsal (lapsehoolduspuhkusel)      
Avahooldustöötaja Valdu Solovjev (Meremäe, Luhamaa) 5694 0009