Sotsiaalosakond

23.02.22
Osakonna juhataja Maarika Loodus 796 4769, 517 9609 maarika.loodus@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov (Mikitamäe) 795 4346, 5660 0390 kaja.rozikov@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär (Meremäe) - teenistussuhe ajutiselt peatatud 508 6461   ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Anneli Jänesmägi (Värska) 5385 4990 anneli.janesmagi@setomaa.ee ametijuhend
Lastekaitsespetsialist Ametikoht täitmata, asendab Maarika Loodus     ametijuhend
Avahooldustöötaja Ulve Kala (Värska) 5356 3207

ulve.kala@setomaa.ee

 
Avahooldustöötaja Liia Jahimees (Värska, Mikitamäe) 5629 3447

liia.jahimees@setomaa.ee

 
Avahooldustöötaja Liina Oinak (Mikitamäe) 5629 3443

liina42@hot.ee

 
Avahooldustöötaja Valdu Solovjev (Meremäe, Luhamaa) 5694 0009    
Avahooldustöötaja Georg Kuningas (Meremäe, Luhamaa) 5347 1743