Sotsiaalosakond

3.01.20
Osakonna juhataja Merike Tein 796 4769, 513 4809 merike.tein@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov (Mikitamäe) 795 4346, 5660 0390 kaja.rozikov@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär (Meremäe) 5086461 katre.pinnar@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Anneli Jänesmägi (Värska) 5385 4990 anneli.janesmagi@setomaa.ee ametijuhend
Lastekaitsespetsialist Riina Siigart 5629 3440 riina.siigart@setomaa.ee ametijuhend
Avahooldustöötaja Ulve Kala (Värska) 53563207    
Avahooldustöötaja Liia Jahimees (Värska, Mikitamäe) 56293447    
Avahooldustöötaja Liina Oinak (Mikitamäe) 56293443    
Avahooldustöötaja Arvo Lepasaar (Meremäe, Luhamaa) 5347 1743    
Avahooldustöötaja Maret Utsal (lapsehoolduspuhkusel)      
Avahooldustöötaja Valdu Solovjev (Meremäe, Luhamaa) 56940009