2.09.22

Asustusjaotuse muutmine

Setomaa Vallavolikogu 28.04.2022 otsusega nr 10 algatati asustusjaotuse muutmine Setomaa vallas.

Maa-amet tegi Setomaa vallale ettepaneku vaadata üle asustusüksuste piirid ning otsustada, kas ja millised saab korrigeerida vastavaks maakatastris registreeritud katastriüksuste piiridega. Setomaa külade lahkmejooned ei ole igal pool katastriüksuste piiridega kokku viidud. Kuna algsed lahkmejooned on määratud ajal, mil maareform oli alles algusjärgus, ei arvestanud need sageli moodustatud katastriüksuste piiridega. Nii kulgeb paljudes kohtades külade omavaheline piir näiteks risti üle katastriüksuse. Asustusüksuste lahkmejooned korrigeeritakse kaardil, tõstes lahkmejooni katastriüksuse piirile vastavalt katastriüksuse aadressile. See toob kaasa situatsiooni, kus mitmete külade piirid muutusid ebaotstarbekaks ja raskesti arusaadavaks. Näiteks kujunesid mitmel pool lahkmejoontele sopistused, kus ühe küla territoorium ulatus „sabana" teise küla territooriumile või muutusid asustusüksuse lahkmejooned väga sik-sakiliseks.

Lahkmejoonte muutmise protsess toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord"

Asustusjaotuse muutmise algatamine on kohaliku omavalitsuse volikogu pädevuses.

Lahkmejooni puudutav Vabariigi Valitsuse määrus sätestab, et lahkmejoone määramisel arvestatakse:

katastriüksuste piiridega;

kohalike elanike ettepanekute ja arvamustega;

maakonna-, üld- ja detailplaneeringust tulenevaid territooriumi funktsionaalse tsoneerimise põhimõtetega;

topograafiliste nähtuste ruumikujudega.

KAVANDATAVAD MUUDATUSED:

Kogu Setomaa valla külade piirid kaardil

1. Helbi külas Kingo maaüksus katastritunnusega 46001:002:0073, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Ermakova külas.

Seletav joonis 1

2. Ulaskova külas Hiie maaüksus katastritunnusega 46002:002:0021, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Tsirgu külas.

Hilläkeste külas Tagametsa maaüksus katastritunnusega 73201:001:1546, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Ulaskova külas.

Hilläkeste külas Vahepõllu maaüksus katastritunnusega 73201:001:1549, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Ulaskova külas.

Hilläkeste külas Mäe maaüksus katastritunnusega 73201:001:1545, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Ulaskova külas.

Seletav joonis 2

3. Ignasõ külas Laasitu maaüksus katastritunnusega 73201:001:0512, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Navikõ külas.

Ignasõ külas Kooli maaüksus katastritunnusega 46001:001:0680, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Navikõ külas.

Seletav joonis 3

4. Kastamara külas Sõstra maaüksus katastritunnusega 46002:003:2440, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Kuigõ külas.

Kastamara külas Räästa maaüksus katastritunnusega 46002:003:0231, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Kuigõ külas.

Olehkova külas Silla maaüksus katastritunnusega 46002:003:2432, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Kuigõ külas.

Seletav joonis 4

5.  Kiksova külas Kuusiku maaüksus katastritunnusega 46001:001:0215, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Kõõru külas.

 Kiksova külas Liiva maaüksus katastritunnusega 46001:001:0520, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Kõõru külas.

Seletav joonis 5

6.  Kremessova külas Reovee puhastustiigid maaüksus katastritunnusega 93401:002:0307, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Väike-Rõsna külas.

Seletav joonis 6

7.  Kriiva külas Vembu maaüksus katastritunnusega 46801:002:0281, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Määsi külas.

Seletav joonis 7

8.  Kõõru külas Pähklimäe maaüksus katastritunnusega 46001:001:1470, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Miku külas.

Seletav joonis 8

9.  Lepä külas Lepäpõllu maaüksus katastritunnusega 46002:003:0014, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Tobrova külas.

Seletav joonis 9

10.  Martsina külas Savioja maaüksus katastritunnusega 46001:001:0445, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Rokina külas.

Seletav joonis 10

11.  Ostrova külas Järveveere maaüksus katastritunnusega 46002:002:1470, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Rokina külas.

Rokina külas Saare maaüksus katastritunnusega 73201:001:1145, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Ostrova külas.

Seletav joonis 11

12.  Paklova külas Orumäe maaüksus katastritunnusega 46002:001:0990, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Treiali külas.

Seletav joonis 12

13.  Polovina külas Mäe-Vabriku maaüksus katastritunnusega 46001:002:0620, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Kiiova külas.

Seletav joonis 13

14.  Rokina külas Kalda maaüksus katastritunnusega 46001:001:0542, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Klistina külas.

Seletav joonis 14

15.  Rokina külas Saare maaüksus katastritunnusega 73201:001:1145, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Ostrova külas.

Seletav joonis 15

16. Tiirhanna külas Uibu maaüksus katastritunnusega 46002:003:0300, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Pliia külas.

Seletav joonis 16

17.  Tsergandõ külas Luuga maaüksus katastritunnusega 46002:003:0177, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Uusvada külas.

Tsergandõ külas Tagla maaüksus katastritunnusega 73201:001:0950, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Lepä külas.

Tsergandõ külas Sarapuu maaüksus katastritunnusega 46002:003:1160, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Uusvada külas.

Seletav joonis 17

18. Tsirgu külas Paloka maaüksus katastritunnusega 46002:002:0188, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Ulaskova külas.

Seletav joonis 18

19. Tuulova külas Liivaku maaüksus katastritunnusega 46002:003:0164, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Tiklasõ külas.

Seletav joonis 19

20. Vaaksaarõ külas Metsa maaüksus katastritunnusega 46002:003:0177, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Miikse külas.

Seletav joonis 20

21. Verhulitsa külas Orava metskond 181 maaüksus katastritunnusega 93401:001:0219, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Õrsava külas.

Verhulitsa külas Lohu maaüksus katastritunnusega 93401:005:0117, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Õrsava külas.

Verhulitsa külas Orava metskond 105 maaüksus katastritunnusega 93401:005:0193, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Õrsava külas.

Seletav joonis 21

22. Võõpsu külas Luha maaüksus katastritunnusega 46503:002:0146, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Lüübnitsa külas.

Võõpsu külas Kaldasoo maaüksus katastritunnusega 46501:001:0261, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Lüübnitsa külas.

Võõpsu külas Keldri maaüksus katastritunnusega 46503:002:0042, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Lüübnitsa külas.

Võõpsu külas Pritikenurme maaüksus katastritunnusega 46503:002:0166, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Lüübnitsa külas.

Seletav joonis 22

23. Väiko-Härma külas Männi-Mäe maaüksus katastritunnusega 46002:002:0002, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Rokina külas.

Seletav joonis 23

24.Igrise külas Kooli maaüksus katastritunnusega 46503:005:0608, peale asustusüksuse piiri korrigeerimist Selise külas.

Seletav joonis 24

Toimetaja: REIN JÄRVELILL