Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

2.01.24

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Esita ürituse teatis veebis

Avalik üritus on korrakaitseseaduse alusel avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

Avaliku ürituse korraldamiseks Setomaa vallas tuleb vallavalitsusele esitada vähemalt 14 tööpäeva enne ürituse toimumist avaliku ürituse loa taotlus koos lisadokumentidega (vajadusel liiklus- ja parkimisskeem, turvalisuse tagamise plaan, kinnistu omaniku või valdaja nõusolek).

Avalikul üritusel lõkke tegemisel tuleb kinni pidada lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavatest nõuetest. 

Kui üritusel korraldatakse ilutulestik kategooriate F-3 ja F-4 pürotehniliste toodetega, tuleb selleks taotleda eraldi luba lõhkematerjaliseaduses sätestatud alustel ja korras. Täiendav info pürotehnika, ilutulestiku kohta Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehel. 

Lisainfo toidu ja/või alkoholiga kauplejatele:

Toidu müüjad ja toitlustajad peavad teadma, kuidas laadal, üritusel toitu ohutult valmistada ja müüa. Enne kui avalikule üritusele toitu müüma või valmistama minna, tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile esitada majandustegevusteade. Täiendav info Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel

Ürituse korraldaja peab tagama, et toidu (sh alkoholi) käitleja on enne üritust enda tegevusest PTAd teavitanud. Toiduga käitlejate otsing

 

Täpsem info:

Martin Sulp
vallasekretär
tel: 513 3960
e-post: martin.sulp@setomaa.ee

Toimetaja: REIN JÄRVELILL