22.03.24

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri.
Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi. Dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks võite esitada teabenõude.

Setomaa valla dokumendiregister.

Endise Mikitamäe valla dokumendiregister.

Endise Meremäe valla dokumendiregister.

Endise Värska valla dokumendiregister.