Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna eeskirjad ja korrad

21.09.18

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Endise Värska valla territooriumil kehtivad eeskirjad ja korrad:

 

Endise Mikitamäe valla territooriumil kehtivad eeskirjad ja korrad: