Eeskirjad ja korrad - Sotsiaal

11.12.18

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Endise Värska valla territooriumil kehtivad eeskirjad ja korrad:

 

Endise Mikitamäe valla territooriumil kehtivad eeskirjad ja korrad: