Eluruumi tagamine

3.05.20

Eluruumi tagamise teenus on inimesele või perekonnale, kes ei ole võimeline oma sotsiaalmajandusliku olukorra tõttu enda vajadustele vastavat eluaset ostma või vabaturult üürima. Muudes aspektides on aga võimeline iseseisvalt toime tulema, näiteks tasuma eluruumi kasutamisega seotud kulude eest, taotledes vajaduse korral toimetulekutoetust.

Toimetaja: KARIN VILJUS