Eluruumi tagamine

4.01.19
Eluruumi tagamise teenus on inimesele või perekonnale, kes ei ole võimeline oma
sotsiaalmajandusliku olukorra tõttu enda vajadustele vastavat eluaset ostma või vabaturult
üürima. Muudes aspektides on aga võimeline iseseisvalt toime tulema, näiteks tasuma
eluruumi kasutamisega seotud kulude eest, taotledes vajaduse korral toimetulekutoetust.
Toimetaja: KELLY KITTUS