Huvitegevus ja huviringid Setomaa vallas

21.03.24

Värska 28.02.2024 nr 71Setomaa Vallavalitsus on 28.02.2024 korraldusega number 71 kinnitanud Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2024. Huvihariduse ja huvitegevuse kava leiab sellelt lingilt.

Setomaa vallas on palju aktiivseid kultuurikollektiive. Peamiselt tegeletakse seto kultuuriga, kuid on ka aktiivseid laulukoore ja tantsukollektiive. Kollektiivide, seltsingute ja MTÜ´de kontaktid leiate sellelt lehelt.

Leelokoorid

Kollektiiv

Osalejate arv

Juhendaja ja kontakt

Tegutsemiskoht

Leelokoor Helmine

11 naist

Riina Suun tel. 5240761 ja Karin Tuul tel. 53541978 leelokoorhelmine@gmail.com

Mikitamäe

Leelokoor Verska naase'

17 naist

Jane Vabarna tel. 5284390 jane.vabarna@gmail.com

Värska

Leelokoor Kuldatsäuk

10 naist ja 1 pillimees

Laine Lõvi : kuldatsauk@gmail.com, lainelovi1@gmail.com tel. 56461146

Värska

Leelokoor Poloda Ilotaja'

6 naist

Inara Luigas. Tel 5168422, luigasinara@gmail.com

Mikitamäe

Seto meeste laulupark Seto miihi summ

10 meest

Aare Hõrn tel 56222348 aare@setomaa.ee

Obinitsa

Mokornulga Leelokoor

13 naist

Aira Tarros, tel 53731200 airatarros@gmail.com

Obinitsa

Folklooriansambel Hõpõhelme ja Meremäe Mehe'

9 naist, 3 meest, 5 tüdrukut, 1 poiss

Aino-Maria Helm aimahelm@gmail.com

Meremäe


 

Laulukoorid

Kollektiiv Osalejate arv Juhendaja ja kontakt Tegutsemiskoht
Obinitsa-Meremäe naiskoor MONK 18 naist

Valdur Helm 55538759

aimahelm@gmail.com

Meremäe
Setomaa naiskoor 14 naist Tiina Kadarpik tel 5213309 muusikakool@verska.ee Värska

 

Tantsurühmad

Kollektiiv Osalejate arv Juhendaja ja kontakt Tegutsemiskoht

Naisrahvatantsurühm Poloda Piigad

10 naist

Piret Varjund tel 5119107 piret.varjund@gmail.com

Mikitamäe

Naisrahvatantsurühm Lustiline

12 naist

Janeka Saaremets janeka.saaremets24@gmail.com tel 58163614

Värska

Segatantsurühm Värska Iginoored

5 meest, 6 naist

Piret Torm-Kriis tel 5177614 verska@swingtants.ee

Värska

Seto pererühm

8 poissi, 8 tüdrukut, 4 naist, 4 meest

Piret Torm-Kriis tel 5177614 verska@swingtants.ee

Värska

Eakate tantsurühm Värska Hõbõhkõdsõ 

8 naist

Piret Torm-Kriis tel 5177614 verska@swingtants.ee

Värska

Segarahvatantsurühm Hõbehall

9 naist, 3 meest

Piret Varjund tel 5119107 piret.varjund@gmail.com

Mikitamäe

 

Pillirühmad

Kollektiiv Osalejate arv Juhendaja ja kontakt Tegutsemiskoht

Karmoškaansambel Karmona

3 naist

Galina Viskar tel 58350670, galina.viskar@varskakool.ee

Värska

Värska Muusikakooli pilliklubi

5 tüdrukut, 3 poissi

Tiina Kadarpik tel 5213309 muusikakool@verska.ee

Värska

 

Teater

Kollektiiv Osalejate arv Juhendaja ja kontakt Tegutsemiskoht
Obinitsa uus teater (OUT) 4 meest ja 8 naist Kauksi Ülle tel 5656 9079 kauksiylle@gmail.com Obinitsa

 

Treeningud

Teisipäev kell 18.00 Värska Kultuurimaja lihastreening juh. Janika Teervalt

Kolmapäev kell 17.30

Värska Veekeskuse jõusaalis

jõusaalitreening

juh. Allan Hallik

Pühapäev kell 16.00

Värska Gümnaasiumis

võrkpall

juh. Einar Raudkepp

Neljapäev kell 18 Obinitsa külakeskuses võrkpall juh. Rein Tarros

 

Pensionäride seltsid

Kollektiiv Kontakt Tegutsemiskoht
Obinitsa Pensionäride Selts Guuri Piholaan, tel 53267546, guuri.kylakeskus@gmail.com Obinitsa
Meremäe Pensionäride Selts Liia Solovjev, tel 53332664, liiasolovjev@gmail.com Meremäe
Värska Pensionäride Selts Ehavalgus Elle Suss, tel 5143141, ellesuss@hot.ee Värska
Mikitamäe eakate klubi Aita Palolill, tel 5049913, aita.palolill@mail.ee Mikitamäe

 

Käsitööseltsid

Kollektiiv Kontakt Tegutsemiskoht
Seto Käsitüü Kogo Ingrit Kala, tel 56 200 057, kogo@setomaa.ee Värska
Värska käsitööselts Kirävüü Ingrit Kala, tel 56200057, ingrit@setomaa.ee Värska
Mikitamäe Naisteklubi Mixina Maivi Laar, maivi@setomaa.ee Mikitamäe
Meieselts Meroos Sirje Pakler, tel 55677256, sirpak@gmail.com Meremäe

 

Kultuuriseltsid

Kollektiiv Kontakt Tegutsemiskoht
Seto Infoselts Rein Järvelill, rein@seto.ee Uusvada
MTÜ Meremäe Kultuuriühing Mikk Kooser, tel 56452682, mikk@lat.ee Meremäe
MTÜ Seto Ateljee-Galerii Ülle Kauski tel 56569079, Evar Riitsaar 5117361, kauksiylle@gmail.com, evar.riitsaar@gmail.com Obinitsa
MTÜ Uusvada Kultuuriküla Rein Järvelill, kultuurikyla@uusvada.ee  5046423 Uusvada
MTÜ Seto Küük tel 5131366, kyyk@setomaa.ee Setomaa
MTÜ Obinitsa Seto Muuseumitarõ selts Kadri Vissel, kadri@setomaa.ee Obinitsa
MTÜ Treski Küün Jalmar Vabarna, tel 53444005, jalmar.vabarna@gmail.com Treski
Sihtasutus Setu Kultuuri Fond Aare Hõrn, tel 56222348, aare@setomaa.ee Obinitsa
MTÜ Tedrekuke Meel Valk, tel 53463610, meel.valk@gmail.com Nedsaja
MTÜ Rahusoo Sigre Andreson, tel 5071029, sigre@setomaa.ee Küllätüvä
MTÜ Ostrova Festivalid Aime Tulp, tel 5066999, info@ostrova.ee Ostrova
MTÜ Järveääre Rutt Riitsaar, tel 5271906, rriitsaar@gmail.com Obinitsa
MTÜ Obinitsa naisselts Miitsirk Aira Tarros, airatarros@gmail.com Obinitsa
MTÜ Seto Jaanituli Egle Põldmets, tel 56319828, setojaanituli@gmail.com Treski
MTÜ Seto Folk 5291619, kultuurikeskus@setomaa.ee Värska
MTÜ Helivõlu Anneli Leima, tel 58132350, anneli.leima@gmail.com Leimani

 

Toimetaja: REIN JÄRVELILL