Korraldatud jäätmevedu

20.03.20

cid:image001.png@01D1CAFC.CDCD2CC0

                  JÄÄTMEJAAMAS KÄITUMISJUHISED VIIRUSOHU TÕTTU
 
                  - Külasta jäätmejaama ainult äärmisel vajadusel.
                  - Korraga võib jäätmejaamas olla 1 klient
                  - Hoia inimestega vahet vähemalt 2 meetrit
                  - Ilmselgete haigusnähtudega isikuid ei teenindata.
 
                  Juhiste rikkujaid ei teenindata.
Hea klient!

Seoses eriolukorra kehtestamisega Eestis on tänaseks juba paljud ettevõtted teinud ümberkorraldusi oma töökorralduses ja paljud kindlasti veel teevad seda.
Kui Teie asutus on kehtestanud piiranguid või on suletud ning jäätmete veos on vaja ajutiselt muudatusi siis palun teavitage meid sellest esimesel võimalusel, et vältida asjatud sõite ja kulutusi.

Eesti Keskkonnateenused AS on sulgenud kõik klienditeeninduspunktid. Vastame küll telefonikõnedele, kuid palun eelistage võimalusel suhtluseks e-kirja. Ümberkorraldustest tulenevalt on see hetkel kõige mugavam viis Teile vastamiseks. Vastame esimesel võimalusel.

Head soovides
Eesti Keskkonnateenused AS

 

 

 

 

Korraldatud jäätmevedu

 

Alates 01.10.2015 teostab Mooste, Räpina, Mikitamäel Veriora, Orava, Värska ja Meremäe vallas segaolmejäätmete vedu omavalitsustega sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada.

 

 

Lepingut on võimalik sõlmida ka posti teel - saada meile oma andmed lepingu sõlmimiseks. Vastavalt saadetud andmetele vormistatakse kliendileping, mis saadetakse kahes eksemplaris soovitud postiaadressil - üks eksemplar palun allkirjastada ja meile tagastada. Korraldatud jäätmeveo rakendumisega seotud muudatustest saab lähemalt lugeda meie uudiste lehel.

 

AS Eesti Keskkonnateenused
Lõuna regioon
Klienditeenindus
Tähe 108, 51013 Tartu
Telefon: 7386700, 1919 (infotelefon)
www.keskkonnateenused.ee
e-mail: tartu@keskkonnateenused.ee

 

Korraldatud jäätmeveo hinnakiri alates 01.10.19

Korraldatud jäätmeveo hinnakiri

Pakendikonteinerid Setomaa vallas

Jäätmejaamad Setomaa vallas

Toimetaja: ULVI TAMM