Korraldatud jäätmevedu

21.10.20

Alates 01.10.2015 teostab Mooste, Räpina, Mikitamäel Veriora, Orava, Värska ja Meremäe vallas segaolmejäätmete vedu omavalitsustega sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada.

Lepingut on võimalik sõlmida ka posti teel - saada meile oma andmed lepingu sõlmimiseks. Vastavalt saadetud andmetele vormistatakse kliendileping, mis saadetakse kahes eksemplaris soovitud postiaadressil - üks eksemplar palun allkirjastada ja meile tagastada. Korraldatud jäätmeveo rakendumisega seotud muudatustest saab lähemalt lugeda meie uudiste lehel.

 

AS Eesti Keskkonnateenused
Lõuna regioon
Klienditeenindus
Tähe 108, 51013 Tartu
Telefon: 7386700, 1919 (infotelefon)
www.keskkonnateenused.ee
e-mail: tartu@keskkonnateenused.ee

 

 

Setomaa valla jäätmejaamad on avatud: JÄÄTMEJAAMAD AJUTISELT SULETUD

Värska jäätmejaam         E K R      13.00 – 18.00

Mikitamäe jäätmejaam  K  10.00 – 13.00               L 09.00 – 12.00

Meremäe piirkonnas (Obinitsas ja Meremäel) korraldab AS Eesti Keskkonnateenused iga aasta 3 jäätmeringi, kus võetakse vastu ohtlikke jäätmeid, vanu rehve, vanapaber ning papp, elektri- ja elektroonikaseadmed ning nende jäätmeid, vanametalli, puhast lehtklaasi ja kasutuskõlblikku mööblit.

Hinnakiri ja vastuvõetavad jäätmed

 

Korraldatud jäätmeveo hinnakiri alates 01.10.19

Korraldatud jäätmeveo hinnakiri

Pakendikonteinerid Setomaa vallas

Toimetaja: MARGARITA KÕDALA