Kirikud ja kogudused

9.01.23

Värska püha Georgiose (Jüri) kirik ja kogudus.

Ülempreester Andreas Põld
mob: +372 5660 6703, e-post: andreas@eoc.ee

Preester Kallistratos Vahtramäe 
PIHT: Preester võtab erapihti vastu kokkuleppel. Piht enne liturgiat kirikus toimub soovi korral kell 8.30.
Koguduse vanem: Maria Kullasaar
mob: +372 796 4643
Tähtsaim püha on jüripäev, 6. mail

Obinitsa Issanda Muutmise kirik ja kogudus.

Praost ülempreester Viktor Ivask
mob: +372 514 0322
Kontaktisik: Guuri Piholaan
tel: +372 532 67546

Tähtsaim püha on paasapäev, 19. augustil

Miikse Ristija Johannese kirik ja kogudus.

Preester Peeter Uibo
mob: +372 515 9766

Preester Herodion Niitvägi
mob: +372 510 9623

Kontaktisik: Nikolai Prokopjev
mob: +372 5193 0638

Tähtsaim püha on vana jaanipäev, 7. juulil

Luhamaa Pühavaimu kirik ja kogudus

Preester Peeter Uibo
mob: +372 515 9766

Preester Herodion Niitvägi
mob: +372 510 9623

Kontaktisik: Malle Künnapuu
mob: +372 537 35553

Tähtsaim püha on suviste 2. püha, esmaspäev, Püha Vaimu päev

Saatse Püha Paraskeva kirik ja kogudus.

Ülempreester Andreas Põld
mob: +372 5660 6703, e-post: andreas@eoc.ee
Preester Kallistratos Vahtramäe
Kontaktisik: Vassili Linnumets
mob: +372 5370 5848

Suurkannataja Paraskeva mälestuseks on Saatses kaks kirikupüha: nimepäev rämmanipäev (10. november) ja päätnitsapäev (iljapäevale (2.august)
eelnev reede)

Setomaa vallas on 25 tsässonat: Matsuris, Treskis, Podmotsas, Laossinas, Mikitamäel (2), Väike-Rõsnas, Võmmorskis (2), Küllätüväs, Meldovas, Sergas, Tobrovas, Uusvadas, Ulaskovas, Pelsis, Rokinas, Obinitsas, Kuigõl, Härmäl, Võõpsus, Usinitsas, Rõsnas, Rääsolaanes ja Lüübnitsas.

 

Selise Baptistikogudus

Pastor: Koit Kask
Telefon: +372 786 0624 (õhtul), +372 529 5806
E-post: selise@ekklesia.ee

Toimetaja: REIN JÄRVELILL