Lumetõrje teostajad Setomaa valla kohalikel teedel 2018-2020

2.03.20

Piirkond

Teostaja

Kontaktisik

Telefon

E-post

 

Värska alevik

Setomaa Haldus OÜ

Toivo Kruusamäe

5 295 341

haldus@setomaa.ee

 

Velna ja Väike-Rõsna

FIE Kuuse Aare talu

Aare Kuus

5 205 506

aare1954@hot.ee

 

Treski ja Tonja

Müüri Talu OÜ

Kristo Luik

56 225 753

myyri.talu@gmail.com

 

Saatse ja Korela

Lõuna-Antsu talu OÜ

Mikk Kooser

56 452 682

mikk@lat.ee

 

Nedsaja ja Kolodavitsa

Hurmi talu Einar Tobreluts FIE

Einar Tobreluts

53 414 002

einar.tobreluts@gmail.com

 

Mikitamäe ja Rõsna

FIE Toomas Toobre

Toomas Toobre

51 906 684

toomastoobre@gmail.com

 

Võõpsu ja Lüübnitsa

Müüri Talu OÜ

Kristo Luik

56 225 753

myyri.talu@gmail.com

 

Niitsiku ja Karisilla

Niitmisteenus OÜ

Kalmer Kütisaar

5 141 270

niitmisteenus@gmail.com

 

Härma ja Hilana

Mart Uibokand FIE

Mart Uibokand

5 222 408

mardimaetalu@gmail.com

 

Rokina ja Obinitsa

Lõuna-Antsu talu OÜ

Mikk Kooser

56 452 682

mikk@lat.ee

 

Piusa ja Veretinä

Lõuna-Antsu talu OÜ

Mikk Kooser

56 452 682

mikk@lat.ee

 

Meremäe ja Uusvada

Lõuna-Antsu talu OÜ

Mikk Kooser

56 452 682

mikk@lat.ee

 

Olehkova ja Kuigõ

Lõuna-Antsu talu OÜ

Mikk Kooser

56 452 682

mikk@lat.ee

 

Miikse ja Kalatsova

Põlgaste talu OÜ

Janek Eerik

5 274 044

polgastetalu@hot.ee

 

Tsirgu

Põlgaste talu OÜ

Janek Eerik

5 274 044

polgastetalu@hot.ee

 

Luhamaa

OÜ M.A.O

Keit Kukk

52 56 044

keit.kukk@gmail.com

 

 

Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud, truubid, ülesõidukohad (nt tokkidega, mille otsad on värvitud või helkurpaelaga seotud). Tähistada ka teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnikat lõhkuda. Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud eratee omanik. Teeservadest tuleks võsa ja ülekasvanud puud piirata vähemalt 3,5 m kõrguselt, et hoida ära lumetõrjetehnika kahjustamine. Kohalik omavalitsus ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk (märk nr 311), sissesõitu keelav liiklusmärk (märk nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus. Teavitussilt ERATEE ei ole sissesõitu keelav märk. Palume liiklusmärgid eemaldada või märkidele peale panna kilekott, et teostataks lumelükkamist.

Lisainformatsiooni lumetõrje teostamise vajaduse kohta esitada majandusspetsialistile Lauri Saar (tel. 5204526, e-post: lauri.saar@setomaa.ee)

Toimetaja: ULVI TAMM