1.06.23

Maa-amet  korraldas 2022. a sügisel maa korralise hindamise. Maa korraline hindamine on turupõhine maa hindamine, mille tulemusena määratakse igale katastriüksusele ligikaudne maa turuväärtus ehk maa maksustamishind. Tegemist on masshindamisega, mille tulemus on statistiline üldistus.

Hindamine tehti andmekogude andmetele tuginedes, paikvaatlusi ei tehtud. Aluseks võeti toimunud kinnisvaratehingute andmed, maad kirjeldavad andmed maakatastris ja teistes andmekogudes ning kinnisvaraturu analüüsiks vajalikud andmed. Hindamise tegi  Maa-amet koos kutseliste kinnisvara hindajatega. 

Iga maatüki väärtust saab vaadata uuenenud maakatastris https://minu.kataster.ee/ hindamislehel otsides aadressi või katastritunnuse järgi üles huvipakkuva katastriüksuse ja avades „Maa väärtuse info", selle all on toodud 2023 ja 2024 aasta maa maksustamishind.

 

Tabelis on toodud Setomaa valla maade hindamise koondtulemus

  

Maatükkide arv

Koguväärtus 2001

Koguväärtus 2022

Muutus kordades

9741

8 543 650

92 461 907

10,8

Maade korraline hindamine toimub igal neljandal aastal. Järgmine hindamine toimub 2026. a ja seejärel 2030. a jne. 

 

1.jaanuaril  2024 kehtima hakkava maamaksuseaduse paragrahv 81 on toodud ära maamaksu tõusu piirmäärad, et ühegi inimese ega ettevõtte maamaks ei saaks olla varasema aastaga võrreldes suurem kui 10 protsenti   (v.a juhul, kui muutuvad maa pindala ja kasutusotstarve). See kehtib kõigi järgnevate maade hindamiste ja maksutõusude korral.

Setomaa vallavolikogu kehtestas 25.05.2023 määrusega nr 12 2024. aastaks maamaksumäärad järgmiselt:

1) Elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,3 % maa maksustamishinnast aasta

2)  punktis 1 nimetamata maatulundusmaaale 0,3 % maa maksustamishinnast aastas

3) punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 0,5 % maa maksustamishinnast aastas.

Kehtima jääb kodualuse maa maksuvabastus.

 

Toimetaja: ERIKA JOONAS