Mardilaat 2020

22.10.20

 

Mardilaat Setomaal 2020

KAUPLEMISTINGIMUSED  

6.novembril Värska talumuuseumi karjakoplis toimuval Mardilaadal kaupa  müüv ettevõte on tutvunud ja nõustunud alljärgnevate tingimustega:

Üldinfo:

 • Mardilaat toimub Värska talumuuseumi karjakoplis 6.novembril
 • Müügikohtade kättenäitamine toimub reedel, 6.novembril kell 8 – 10.30
 • Müügikoha taotlemiseks tuleb kauplejal täita ja hiljemalt 1.novembriks esitada taotlusvorm:

https://docs.google.com/forms/d/1xq6g1SRarv1wqfkQA3RFKwyG8L-H6dZMUJ_4FrM2bZU/edit

 • Kaupleja peab omama kõiki kauplemiseks vajalikke lubasid ja sertifikaate
 • Korraldajatel on õigus valida laadal osalevad kauplejaid. Täidetud taotlusvormide alusel teeb komisjon otsused.

Kaupleja kohustused ja vastutus:

 • Kaupleja peab Mardilaada  korraldajale tasuma arve alusel müügikoha tasu hiljemalt 4.novembriks.  
 • Kaupleja kohustub hoidma oma müügikoha korras ja puhtana ning lahkudes võtma enda tekitatud prügi kaasa.
 • Autode parkimine müügiplatsil ei ole lubatud. Kauba laadimine toimub müügikohale ettenähtud ajal ja muul ajal on kohustus sõiduk müügikohalt kõrvaldada.

Ürituse korraldaja õigused, kohustused  ja vastutus:

 • Korraldajal on õigus paigutada kauplejad vastavalt kaubagruppidele ja müügiplatsi kujundusele.
 • Elektrivajadus tuleb ära märkida taotlusvormil. Toitlustaja peab ise hankima vajalikud pikendusjuhtmed elektrijaotuspunktist müügikohani.
 • Korraldaja ei varusta kauplejaid müügilettide, mööbli, varjualuste ega muu kauplemiseks vajalikuga

Müügikoha suurus ja hind:

 • Kaupleja Setomaa vallast või Seto Käsitüü Kogo liige kuni 3jm             tasuta
 • Kaupleja väljastpoolt Setomaa valda  kuni 3jm                                   10 eurot
 • Elektriühendus (kui on taotlusvormis märgitud)                                  15 eurot

 

 

_______________________________________________________________________

 

Setomaa Muuseumid 

Nimetus Registrikood Aadress Telefon
Setomaa Muuseumid
Direktor Merily Marienhagen , merily@setomuuseum.ee

75025221

Pikk tn 56 Värska alevik, Setomaa vald Võrumaa 64001

5304 1222