Setomaa Vallaraamatukogu

Registrikood 75025839

Pikk 28, Värska alevik, Setomaa vald, 64001, Võru maakond

 

E-posti aadress: vallaraamatukogu@setomaa.ee

 

Tegevuskohad:

Nimetus Aadress Avatud Telefon

Värska Raamatukogu

Raamatukogu spetsialist Heli Kõllamägi

 

Setomaa Vallaraamatukogu direktor Egle Põldmets

Pikk tn 28, Värska, Setomaa vald, Võru maakond, 64001
varska.raamatukogu@setomaa.ee

 

E, T, K, R 10.00-17.00

N 12.00-19.00

L, P suletud 

 

 

796 4905

5343 6664 

Majal on ligipääs erivajadustega inimesele. Õues asub kaldtee, mis lõppeb automaatselt avatava uksega. Hoones pääseb treppidest üles invatõstukiga.

Saatse Raamatukogu
Raamatukogu spetsialist Linda Allas
Saatse kool, Saatse küla, Setomaa vald, Võru maakond
saatse.raamatukogu@setomaa.ee

 

E-R 10.00-16.00

 

 

796 4335
Meremäe Raamatukogu
Raamatukogu spetsialist Anni Lahe

Petseri tee 15, Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 65302
meremae.raamatukogu@setomaa.ee

Luhamaa külaplats, Määsi küla, Setomaa vald, Võru maakond, 65045

Meremäe raamatukogu
Avatud E-R kell 08.00-15.30

Luhamaa laenutuspunkt 
E 8.45-13.45;
T 9.00-18.00;
N 8.45-13.45 

 

Meremäe numbrid: 5391 6949;

785 6634

Luhamaa number: 5333 5834

Obinitsa Raamatukogu
Raamatukogu spetsialist Tiina Lillmaa

Kooli tn 1, Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond, 65301
obinitsa.raamatukogu@setomaa.ee 

E, K, R 9.00-15.30,

T, N 9.00-17.30

 

 

785 4140
Mikitamäe Raamatukogu
Raamatukogu spetsialist Triin Kuusemets
Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64301
mikitamae.raamatukogu@setomaa.ee

E, T, N  9.00-16.00,

K  9.00-17.00,

R  9.00 - 15.00

 

795 4335

 

12.03.24

Arvuti kasutamise võimalus raamatukogudes

Rahvaraamatukogu (RaRS) seaduse kohaselt on rahvaraamatukogu eesmärk tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist (RaRS § 2 lõige 1). Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendi kohaselt peavad raamatukogud võimaldama inimestel kasutada arvutit ning abistama neid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel (juhendi § 12 lõige 3).

Setomaa vallas on kõikides vallaraamatukogudes olemas arvuti kasutamise ja üldjuhul ka printimise võimalus.

Raamatute laenutuskapi kasutusjuhend

Raamatute laenutuskapp asub aadressil Pikk 28, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond, 64001.

Laenutuskapp töötab samal põhimõttel nagu pakiautomaatki, mida saab kasutada ööpäevaringselt.

Raamatuid saavad tellida ainult Setomaa Vallaraamatukogu lugejaks registreerunud kasutajad.

Raamatute tellimiseks on kaks võimalust:

Saatke kiri e-posti aadressile: varska.raamatukogu@setomaa.ee või helistage raamatukogu lahtiolekuaegadel telefonidel 796 4905 või 5343 6664, palun teatage oma telefoninumber, millele soovite saada SMS-i, või oma e-posti aadress.

Tellimuse täitmine: 

Tellitud teavikud (raamatud, ajakirjad, ajalehed, heliplaadid jne) laenutatakse lugeja kontole ja pannakse laenutuskappi esimesel võimalusel.

Lugejale saadetakse avamiskood SMS-i (või e-posti) teel.

Tagastusaega arvestatakse päevast, mil teavikud pannakse laenutuskappi. Tagastustähtajaga sedel on teaviku vahel.

Lugeja saab tellimuse kätte, kui sisestab talle saadetud avamiskoodi laenutuskapil olevale koodipaneelile. Pärast teavikute väljavõtmist tuleb lugejal laenutuskapi uks korralikult sulgeda.

Tellitud teavikuid hoitakse laenutuskapis kolm päeva või võimalusel seitse päeva alates raamatukapi avamiskoodi saatmisest. Kui lugeja ei ole kolme päeva või seitsme päeva jooksul tellitud teavikuid kapist välja võtnud, tellimus tühistatakse ja laenutused tagastatakse lugejakontolt.

Teavikute tagastamine:

Raamatute laenutuskappi teavikuid tagastada ei saa.

Teavikuid saab tagastada tagastuskasti, mis on raamatukogu ees (Pikk 28, Värska alevik).

Küsimuste ja täpsustuste korral võtke julgesti ühendust raamatukogu töötajatega telefonidel 796 4905 või 5343 6664.

Pimedate raamatukogu

Pimedate Raamatukogu teenindab nägemispuudega või mõne muu trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimesi. Nägemispuudega inimeste tegevust, rehabiliteerimist ja õpetamist käsitlevaid trükitud teavikuid laenutatakse kõikidele soovijatele.

Raamatukogu valmistab, kogub, säilitab ja laenutab heli- ja punktkirjas teavikuid, puuteraamatuid, e-raamatuid ja kirjeldustõlkega filme. Raamatukogul on oma helistuudio ja punktkirja trükikoda.

Teavikuid valmistatakse vastavalt autoriõiguse seaduse § 19 punktile 6.

Pimedate Raamatukogu teenindab lugejaid Eestis ja välismaal.

Pimedate Raamatukogu on Kultuuriministeeriumi haldusalasse kuuluva Eesti Rahvusraamatukogu osakond.

Toimetaja: REIN JÄRVELILL