Setomaa valla rahuloluküsitlused

11.01.22

Rahuloluküsitluse tulemused annavad tagasisidet tegelikkusest.

Alati on hea teada, mida meie valla elanikud elust Setomaal arvavad ja kõige parem tagasisidestamise võimalus on läbi rahulolu-uuringute, mille vald võttis ette korraldada suve hakul. Küsitluse tulemus näitas, et enamasti ollakse erinevate teenustega rahul, kuid kindlasti on arenguruumi. Küsitluse tulemused on tähtsad edaspidiste arengukavade koostamisel. Vaatleme lähemalt mõningaid peatükke.
 
Setomaa valla visiooni kohaselt on vald aastal 2030 väärt elupaik ja tuntud turismi- ning kuurortpiirkond. Siin elab ja tegutseb ettevõtlik ja kokkuhoidev lasterikas kogukond. Setomaa inimesed annavad järgmistele põlvkondadele edasi elujõulise seto keele, kultuuri ning puhta looduse. Setomaa on tunnustatud mahepiirkond, kus väärtustatakse uuenduslikke ja säästvaid lahendusi. Setomaa on jätkusuutlik, jõukas ning võimekas vald, kus elavad õnnelikud ja rahulolevad inimesed.
 
ULVI OPER, arendusspetsialist

Setomaa valla rahuloluküsitlus 2021

Setomaa Vallavalitsus viis valla elanike seas läbi rahuloluküsitluse perioodil 13.06 – 29.06.2021. Tulemusi kasutati Setomaa valla arengukava muutmisel ning strateegiliste eesmärkide mõõtmisel.
 
Rahuloluküsitlusele vastas kokku 186 inimest, kõige suurema osakaaluga vastanuid oli vanusegrupis 25–54 ehk 69,9%.
Küsitlus on anonüümne.

 

RAHULOLUKÜSIMUSTIKU KOKKUVÕTE 2021

Setomaa valla rahuloluküsitlus 2020

Setomaa Vallavalitsus viis valla elanike seas läbi rahuloluküsitluse perioodil 29.05 – 07.06.2020. Tulemusi kasutati Setomaa valla arengukava muutmisel ning strateegiliste eesmärkide mõõtmisel.

Rahuloluküsitlusele vastas kokku 204 inimest, kõige suurema osakaaluga vastanuid oli vanusegrupis 25–54 ehk 61,3%.

 

RAHULOLUKÜSIMUSTIKU KOKKUVÕTE

 

Toimetaja: ULVI OPER