Setomaa Muuseumide arengukava 2020-2025

10.05.21
Setomaa Muuseumide peamiseks ülesandeks on säilitada ja tugevdada seto kultuurilist identiteeti ning tõsta Setomaa tuntust ja nähtavust turismisihtkohana.
 
Missioon
Seto kultuuri vahendaja ja hoidjana anda edasi traditsiooni ehedust erinevates ajastutes, paikades ning elamustes.