„Setomaa valla arengukava 2022-2031“, „Setomaa valla investeeringutekava 2022-2026“ ja „Setomaa valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2026“ avalikustamine

„Setomaa valla arengukava 2022-2031", „Setomaa valla investeeringutekava 2022-2026" ja „Setomaa valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2026" eelnõude avalik väljapanek ja ettepanekute esitamine toimub perioodil 25.07.-21.08.2022. 

Arvamuste  ja ettepanekute esitamine eelnõude kohta toimub avaliku väljapaneku kestel, hiljemalt 21. augustil 2022 kirjalikult e-posti aadressil vald@setomaa.ee või Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse (Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001).

Muudatusettepanekute vorm SIIN.

„Setomaa valla arengukava 2022-2031", „Setomaa valla investeeringutekava 2022-2026" ja „Setomaa valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2026" eelnõude avalik arutelu toimub 25. augustil 2022 Värska Kultuurimajas.

 

"Setomaa valla arengukava 2022-2031" eelnõu

"Setomaa valla investeeringutekava 2022-2026" eelnõu

"Setomaa valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2026" eelnõu

Arengukava

13.09.21

Setomaa valla arengukava 2021-2030

Avaneb Riigi Teatajas