Sümbolid

20.01.23

Setomaa vallavolikogu kinnitas Setomaa valla sümbolid (valla vapi ja valla lipu) 30.01.2020 toimunud istungil. Setomaa valla sümbolite määrus on kättesaadav Riigi Teatajas SIIN.

Setomaa valla vapp ja lipp

 

Setomaa valla sümbolid ja nende kasutamise kord on kirjas Setomaa valla põhimääruses.

 

SETOMAA VALLA VAPP

Setomaa valla punasel vapikilbil on hõbedane seto suursõlg ja neljast hõbedasest kaldristikesest moodustuv seto muster päisena. Punane ja valge on seto kultuuris põhivärvid. Need kaks värvi sümboliseerivad seto kultuuris püsivat, spetsiifilist ja teistest erinevat maailmapilti. Nad jagavad kaheks setode arusaama maailmast, kus värvide kaudu ilmneb selge piir reaalse, mõttelise ja sakraalse vahel. Valge metalli kultusena esinev hõbeehete rohkus on seto ehtekultuuri üks tahke. Valge tähistab valgust ja puhtust, punane on kaitsevärv, väljendab emotsionaalsust. Mõlemad värvid on esindatud ka Seto lipu värvidena, kus alustooniks valge. Hõbedane tähistab jõukust. Geomeetriline muster (kiri) tähistab seto käsitöötraditsioone. Kirja positiiv-negatiiv geomeetriline ornament on ürgseim, kiri koosneb siksakjoontest, kolmnurksetest pindadest, ristidest, kõige sagedamalt ruutudest. Ruut on maa ja päikese märk, sümboliseerib ka taret, talu, põldu, korda. Koonusekujulise seto sõle tunnusjooneks on suurus. Sõlg on elu edasiandva ea tunnusmärk. Sõle kinnis esindab Setomaad, mille vahel on kontrolljoon.

Setomaa valla vapi kasutamise kord:

-valla vappi kasutatakse värvilisena või must-valgena volikogu ja vallavalitsuse plankidel, trükistel (tänukirjad, sildid, kaardid, ümbrikud) ja vallavalitsuse loa alusel hoonete välisseintel, ruumide siseseintel, sõidukitel jms, vastuvõttude ja muude pidulike sündmuste puhul;

-valla vappi kasutatakse vallavalitsuse pitseritel. Vapi kujutisega pitsat on sõõr, mille keskel on vapp ja äärel kasutaja nimi. Vallavalitsuse pitsati läbimõõt on 3,4 cm;

-loetlemata juhtudel toimub lipu ja/või vapi kasutamine vallavalitsuse loal.

Setomaa valla vapi erinevad variandid:

png. variandid: 1; 2345;

pdf variandid: 1; 2; 3; 4; 5.

Setomaa valla vapi kujundaja on Evelin Urm.

 

SETOMAA VALLA LIPP

Setomaa valla lipuna kasutatakse VII Seto Kongressil 29.11.2003 valitud Setomaa lippu, mis on valge ristikujuliselt asetseva seto Pankjavitsa vöökirjaga. Vöökiri tähistab seto käsitöötraditsioone. Setomaa lipul valge tähistab puhtust, punane on kaitsevärv, hõbedane tähistab jõukust, roheline metsa, sinine vett ja taevast. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 6:11, normaalsuurus 102x183,6 cm.

 

Setomaa valla lipu kasutamise kord:

-valla lippu kasutatakse valla, Võru maakonna ja üleriigilistel tähtpäevadel;

-valla lippu koos riigilipuga kasutades asetatakse riigilipp lippude poolt vaadates paremale;

-vallaelanikel on õigus kasutada hoonetel valla lippu koos riigilipuga;

-loetlemata juhtudel toimub lipu ja/või vapi kasutamine vallavalitsuse loal.