11.01.21

Sünni registreerimine

Lapse sünd tuleb registreerida kuu aja jooksul lapse sünnist. Sünni võib registreerida riigiportaalis www.rahvastikuregister.ee või esitada vastav avaldus vabalt valitud valla- või linnavalitsuses.

Kui lapse vanemad on omavahel abielus, saab sünni registreerida:

  • e-teenusena rahvastikuregister.ee , avaldus vajab mõlema vanema poolt digitaalset allkirjastamist. Pärast sünnikande koostamist läheb avaldajale teade, et sünd on registreeritud ja sünnitõendi(d) saab kätte sünni registreerinud perekonnaseisuasutusest. Elektrooniline tõend saadetakse krüpteeritult vanemate e-postile. Teenus on kättesaadav eesti, inglise ja vene keeles.
  • perekonnaseisuasutuses ka ainult üks vanem. Sel juhul peab kaasas olema teise vanema kirjalik nõusolek lapse nime osas.

Kui lapse vanemad ei ole omavahel abielus või on tegemist üksikvanemaga, saab sünni registreerida:

  • e-teenusena rahvastikuregister.ee, avaldus vajab mõlema vanema poolt digitaalset allkirjastamist. Pärast sünnikande koostamist läheb avaldajale teade, et sünd on registreeritud ja sünnitõendi(d) saab kätte sünni registreerinud perekonnaseisuasutusest. Elektrooniline tõend saadetakse krüpteeritult vanemate e-postile. Teenus on kättesaadav eesti, inglise ja vene keeles.
  • perekonnaseisuasutuses kahekesi kohale tulles.

Loe lisaks: sünni registreerimine

Sünnitoetuse taotlemine

Õigusaktid (lingid)

 

Lisainfo: Margarita Kõdala, vald@setomaa.ee, tel 796 4733 (Värska)
               Raili Mõttus, raili.mottus@setomaa.ee, tel 795 4433 (Mikitamäe teeninduspunkt)
               Helle Palok, helle.palok@setomaa.ee, tel 785 6666 (Meremäe teeninduspunkt)

Toimetaja: MARGARITA KÕDALA