Tutvustus ja asukoht

8.09.22

Setomaa vald moodustati 2017. aastal haldusreformi käigus Mikitamäe, Meremäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga (Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Toodsi, Tserebi külad) liitmisel. Setomaa vald asub Võru maakonnas ning piirneb põhjast ja läänest Räpina, Rõuge ja Võru vallaga. Idast piirneb Setomaa vald Vene Föderatsiooniga ning see on ühtlasi Eesti ja Euroopa Liidu idapiiriks. Setomaa vallas on üks alevik – Värska – ning 156 küla, neist suurimad on Mikitamäe, Meremäe ning Obinitsa.

Setomaa on piirkond, kus on hoolikalt hoitud traditsioonid. Inimesed kannavad tihti rahvarõivaid, tähistavad kiriku- ja külapühasid ning laulavad seto laulu. Seto leelo, mitmehäälne laulutraditsioon, kanti UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.