Võru maakonna arengustrateegia 2035+

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 3 Tegevuskavad uuendamise eelnõu avalikustamine

2024.aastal uuendatakse Võru maakonna arengustrateegia lisa Tegevuskavad. Tegevuskava puhul on tegemist nn rulluva dokumendiga, mis kirjeldab tegevusi 4 aasta perspektiivis ning igal aastal lisandub sellesse uus tegevusaasta.

Tegevuskava peavad heaks kiitma maakonna kohalike omavalitsuste volikogud.

Tegevuskava eelnõu on avalikul väljapanekul ajavahemikul 04.-18.01.2024. Kutsume kõiki Setomaa valla inimesi, organisatsioone ja ettevõtteid aktiivselt kaasa mõtlema ja ettepanekuid tegema arengustrateegia avalikustamise protsessi käigus. Tegevuskava eelnõu ja ettepanekute vormi leiate käesoleva teksti järel olevate linkide alt. Avalikul väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid esitada kuni 18.01.2024 aadressil SA Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, Võru 65605 või e-posti aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee

Lisainfo: Aivar Nigol, Võru maakonna arengustrateegia 2035+ uuendamise koordinaator

e-post: aivar.nigol@vorumaa.ee; tel: +372 5340 2563

 

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 Tegevuskavad

Määruse eelnõu seletuskiri

Muudatusettepanekute vorm

 

 

Võru maakonna kehtiv arengustrateegia

Võru maakonna arengustrateegia 2035+