21.07.22

Hea tahte kokkulepe

Setomaa 15.11.2021

 

Valimisliidu Ühine Setomaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjadest Setomaa vallavolikogusse valitud liikmed kinnitavad, et arendavad Setomaa valda järgnevatel 2021-2025 aastatel konstruktiivse ja avatud diskussiooni kaudu. Hoidutakse vallarahva lõhestamisest läbi inimeste pahatahtlikku ründamise.

Osaleme volikogu ja komisjonide töös väärikalt, austame kaasliikmeid väitlustes ning hoiame kinni heast arutelukultuurist. Me ei sildista ja ei muutu diskussiooni käigus isiklikuks, toetume eelkõige argumentidele.

Valla prioriteetsed arengud lepitakse kokku Setomaa valla üldplaneeringu, arengukava, investeeringutekava ja eelarvestrateegia menetlustes. Kõik valitud liikmed võtavad aktiivselt osa volikogu istungitest ja komisjonide koosolekutest.

Elanike vajaduste ja huvide väljaselgitamiseks suhtleme erinevate kogukondade, huvirühmade ja ettevõtjatega.

Läbi kaasamise ja informeerimise arendame avatud valitsemise põhimõtteid.

Kinnitame, et hoiame enda kultuuripärandit, seto keelt ja koos arendame Setomaa tuntust väljaspool Setomaad.

Üheskoos eesmärgipäraselt tegutsedes teeme Setomaal elu paremaks!"

Setomaa vallavolikogu liikmete allkirjad:

Raul Kudre

Urmas Sarja

Aarne Leima

Piret Kase

Oliver Lillestik

Raivo Kunst

Imre Liivago

Einar Oinak

Margus Palok

Einar Raudkepp

Lembit Lassik

Arno Vares (allkiri tagasi võetud 20.04.2022)

Aivar Adari

Karel Kõomägi

Üllar Tamm

 

 

Toimetaja: REIN JÄRVELILL