Huvitegevus ja huviringid Setomaa vallas

28.01.20

Lastetants

E ja K kell 14.15

Värska kooli väikeses saalis

juhendab Triinu Arund

Showtants

E kell 16, K kell 15

Värska kooli väikeses saalis

juhendab Triinu Arund

Tänavatants

R kell 15

Värska kooli väikeses saalis

juhendab Emilia Roose

Korvpall

E kell 16 I–V, kell 17 VI–XII klass; R kell 15 I–V klass, kell 16 VI–XII klass

Värska kooli võimlas

juhendab Olver Kaljuvee

Jalgpall

N kell 17.30 ja kokkuleppel juhendajaga

Värska kooli võimlas

juhendab Krismar Hinno

Võrkpall

N kell 19 ja P kell 16

Värska kooli võimlas

juhendab Einar Raudkepp

Orienteerumine

T kell 16.15; N kell 15

II–XII klass

Värska kooli võimlas

juhendab Rein Zaitsev

Parkuur

K kell 15 nooremad,

kell 16 vanemad

Värska kooli võimlas

juhendab Sergei Vertepov

Ujumine

K kell 17 algajad,

kell 17.45 edasijõudnud

Värska veekeskuses

juhendab Kurmet Karsna

Draamaring

E kell 15 I–V klass

Värska noortekeskuses

juhendab Kelly Kittus

Multimeedia

kokkuleppel juhendajaga

Värska noortekeskuses

juhendab Triinu Kotov

DJ ring

kokkuleppel juhendajaga

R kell 15

Värska noortekeskuses

juhendab Raiki Mets

Robootika

R kell 14

Värska kooli arvutiklassis

juhendab Toivo Kadarpik

Mudilaskoor

T ja R kell 12.20

I–V  klass

Värska kooli muusikaklassis

juhendab Galina Viskar

Ansambel

K kell 13.15

Värska kooli muusikaklassis

juhendab Galina Viskar

Ajalooring

kokkuleppel juhendajaga

Värska kooli ajalooklassis

juhendab Helena Elgindy

Omakultuuriring

K 13.15 I–XII klass

Värska kooli käsitööklassis

juhendab Maret Vabarna

Kunstiring

T ja R 12.20 I–XII klass

Värska kooli kunstiõpetuse klassis

juhendab Piret Ziugand

Arvutiõpetus

E kell 15.30

Mikitamäe noortekeskuses

juhendab Marko Sandermat

Muusikaring

E kell 14.40 I–IX klass

Mikitamäe koolis

juhendab Eva Sulaoja

Mudilaskoor

T kell 13.15 I–IV klass

Mikitamäe koolis

juhendab Eva Sulaoja

Spordiring

K kell 13.15 I–V klass, kell 14.10 VI–IX klass

Mikitamäe koolis

juhendab Annika Sirendi

Tööõpetus-ja tehnoloogiaring

E kell 14.10 I–IX klass

Mikitamäe koolis

juhendab Avo Aia

Keelepesa

E 14.10 I–IX klass

Mikitamäe koolis

juhendab Maila Hainsoo

Seto kodulugu

K 14.10 I–IX klass

Mikitamäe koolis

juhendab Vello Jüriöö

Kunstiring

N 14.10 I–IX klass

Mikitamäe koolis

juhendab Piret Ziugand

Jalgrattaring

kokkuleppel juhendajaga

Mikitamäe koolis

juhendab Helmut Koplimets

Robootika

R kell 14.10 I–VI klass

Mikitamäe koolis

juhendab Külli Kajasalu

Eluring

N kell 15

Mikitamäe noortekeskuses

juhendab Triinu Arund

Kunstiring

E kell 14.10 I–IX klass

Meremäe koolis

juhendab Maiden Paljak

Puutööring

T kell 13.15 I–V klass

Meremäe koolis

juhendab Evar Riitsaar

3K klubi

K kell 13.20 I–V klass

Meremäe koolis

juhendab Sigre Andreson

Tekstiiliring

K kell 14.20 IV–V klass

Meremäe koolis

juhendab Sigre Andreson

Inglise keele ring

N kell 13.20 I–II klass

Meremäe koolis

juhendab Ioannis Hrysicos

Arvutiring

N kell 13.20

Meremäe koolis

juhendab Kevin Lumik

Showtants

T kell 16 ja kokkuleppel juhendajaga

Meremäe koolis

juhendab Triinu Arund

Vene keele ring

T kokkuleppel juhendajaga

Meremäe koolis

juhendab Galina Ostroverhova

Spordiring

1 kord nädalas kokkuleppel juhendajaga

Meremäe koolis

juhendab Ioannis Hrysicos

Liikumisring

1 kord nädalas kokkuleppel juhendajaga

Meremäe koolis

juhendab Rein Tarros

Nüüdistants

T kell 16

Meremäe koolis

juhendab Egne Oinus

Kokandusring

2 korda kuus kokkuleppel juhendajaga

Meremäe noortekeskuses

juhendab Päivi Kahusk

Seiklusring

kokkuleppel juhendajaga

Meremäe noortekeskuses

juhendab Päivi Kahusk

Tehnikamaailm

kokkuleppel juhendajaga

Meremäe noortekeskuses

juhendab Päivi Kahusk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

Lisainfot huviringide kohta saab  noorsootoo.keskus@setomaa.ee või telefonil: +372 517 1796.

Jooksvate sündmuste ja tegevuste kohta leiab infot ka facebooki lehelt Setomaa Noorsootöö.

Värska, Meremäe ja Mikitamäe noortekeskused liideti kokku üheks asutuseks Setomaa Noorsootöö Keskuseks. Keskuse eesmärk on noorte huvidest ja vajadustest lähtuvalt luua Setomaa valla 7–26-aastastele noortele tingimused, sh keskkond ja võimalused mitteformaalseks õppeks, vaba aja sisustamiseks, huvitegevusega tegelemiseks ning korraldada noorsootööd Setomaa valla üldhariduskoolides, sh juhtida ja koordineerida huviringide tööd.

Keskuse koosseisu kuuluvad Värska noortekeskus, Mikitamäe noortekeskus, Meremäe noortekeskus, Obinitsa noortetuba ja Värska ekstreempark.

Setoma valla noortekeskused on avatud noorsootöö meetodil tegutsevad noorsootööasutused. Avatud noorsootöös tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega. Noorsootöötaja roll on olla mentoriks ja luua positiivne keskkond, mille tõttu noor tunneb, et on juba täna kogukonna jaoks oluline.

 

Toimetaja: MARGARITA KÕDALA