Huvitegevus ja huviringid Setomaa vallas

15.10.21

Huvitegevuse võimalused täiskasvanutele

 

Värska piirkond

 

K kell 17.30

Värska Veekeskuse jõusaalis

jõusaalitreening

juh. Allan Hallik

N kell 19.00

Värska Gümnaasiumis

võrkpall

juh. Einar Raudkepp

P kell 16.00

Värska Gümnaasiumis

võrkpall

juh. Einar Raudkepp

 

Obinitsa,Meremäe piirkond

N kell 18

Obinitsa külakeskuses

võrkpall

juh. Rein Tarros

 

Lisainfot huviringide kohta saab  noorsootoo.keskus@setomaa.ee või telefonil: +372 517 1796.

Jooksvate sündmuste ja tegevuste kohta leiab infot ka facebooki lehelt Setomaa Noorsootöö.

Värska, Meremäe ja Mikitamäe noortekeskused liideti kokku üheks asutuseks Setomaa Noorsootöö Keskuseks. Keskuse eesmärk on noorte huvidest ja vajadustest lähtuvalt luua Setomaa valla 7–26-aastastele noortele tingimused, sh keskkond ja võimalused mitteformaalseks õppeks, vaba aja sisustamiseks, huvitegevusega tegelemiseks ning korraldada noorsootööd Setomaa valla üldhariduskoolides, sh juhtida ja koordineerida huviringide tööd.

Keskuse koosseisu kuuluvad Värska noortekeskus, Mikitamäe noortekeskus, Meremäe noortekeskus, Obinitsa noortetuba ja Värska ekstreempark.

Setoma valla noortekeskused on avatud noorsootöö meetodil tegutsevad noorsootööasutused. Avatud noorsootöös tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega. Noorsootöötaja roll on olla mentoriks ja luua positiivne keskkond, mille tõttu noor tunneb, et on juba täna kogukonna jaoks oluline.

 

Toimetaja: INDREK SARAPUU