Huvitegevus ja huviringid Setomaa vallas

9.03.23

Setomaa vallas on palju aktiivseid kultuurikollektiive. Põhiliselt tegeletakse seto kultuuriga, kuid on ka aktiivseid laulukoore ja tantsukollektiive. Paljud MTÜ-d aitavad edendada piirkonna kultuuri- ja seltsielu.

Leelokoorid

Kollektiiv

Osalejate arv

Juhendaja ja kontakt

Tegutsemiskoht

Helmine

11 naist

Riina Suun tel. 5240761 ja Karin Tuul tel. 53541978 leelokoorhelmine@gmail.com

Mikitamäe

Verska naase'

17 naist

Jane Vabarna tel. 5284390 jane.vabarna@gmail.com

Värska

Kuldatsäuk

10 naist ja 1 pillimees

Laine Lõvi : info@kuldatsauk.ee, lovitalu@gmail.com 56461146

Värska

Poloda Ilotaja'

6 naist

Inara Luigas. Tel 5168422, luigasinara@gmail.com

Mikitamäe

Seto miihi summ

10 meest

Aare Hõrn tel 56222348 aare@setomaa.ee

Obinitsa

Mokornulga Leelokoor

12 naist, 6 tüdrukut, 7 poissi

Aira Tarros, tel 53731200 airatarros@gmail.com

Obinitsa

Hõpõhelme ja Meremäe Mehe'

13 naist, 4 meest

Aino-Maria Helm aimahelm@gmail.com

Meremäe

Õiõ Seto'      
Laanõtsirk      
Helmekese'      
Mikitamäe kooli folklooriring      

 

Laulukoorid

Kollektiiv Osalejate arv Juhendaja ja kontakt Tegutsemiskoht
Obinitsa-Meremäe naiskoor 20 naist Valdur Helm 55538759 Meremäe
Meremäe pensionäride lauluansambel Meribel      
Värska naiskoor      
Nedsäjä kunnakuur      

 

Tantsurühmad

Kollektiiv Osalejate arv Juhendaja ja kontakt Tegutsemiskoht

Poloda Piigad

15 naist

Piret Varjund tel 5119107 piret.varjund@gmail.com

Mikitamäe

Lustiline

12 naist

Janeka Saaremets janeka.saaremets24@gmail.com tel 58163614

Värska

Värska Iginoored

5 meest, 6 naist

Piret Torm-Kriis tel 5177614 verska@swingtants.ee

Värska

Värska Verinoored

2 poissi, 4 tüdrukut

Piret Torm-Kriis tel 5177614 verska@swingtants.ee

Värska

Värska Hõbõhkõdsõ (eakade) Seto pererühm

8 naist 8 tüdrukud, 8 poissi, 4 naist ja 4 meest

Piret Torm-Kriis tel 5177614 verska@swingtants.ee

Värska

Hõbehall

10 naist, 7 meest

Piret Varjund tel 5119107 piret.varjund@gmail.com

Mikitamäe

 

Pillirühmad

Kollektiiv Osalejate arv Juhendaja ja kontakt Tegutsemiskoht

Karmoškaansambel Karmona

4 naist

Galina Viskar tel 58350670

Värska

Värska Muusikakooli pilliklubi

8 liiget

Tiina Kadarpik tel 5213309 muusikakool@verska.ee

Värska

Zetod      
Kiiora      
Nedsaja Küla Bänd      
Einar ja Ojar      
Aare      
Stand By      
Sinu Naine      

 

Teater

Kollektiiv Osalejate arv Juhendaja ja kontakt Tegutsemiskoht
MTÜ Taarka Pärimusteater      
Karisilla külateater      

Obinitsa uus teater

4 meest ja 8 naist

Kauksi Ülle +372 5656 9079 kauksiylle@gmail.com.

Obinitsa

 

Pallimängud

Kolmapäev kell 17.30

Värska Veekeskuse jõusaalis

jõusaalitreening

juh. Allan Hallik

Neljapäev kell 19.00

Värska Gümnaasiumis

võrkpall

juh. Einar Raudkepp

Pühapäev kell 16.00

Värska Gümnaasiumis

võrkpall

juh. Einar Raudkepp

Neljapäev kell 18 Obinitsa külakeskuses võrkpall juh. Rein Tarros

 

Pensionäride seltsid

Kollektiiv Osalejate arv Kontakt Tegutsemiskoht
Obinitsa Pensionäride Selts      
Meremäe Pensionäride Selts      
Värska Pensionäride Selts Ehavalgus      
Mikitamäe eakate klubi      

 

Käsitööseltsid

Kollektiiv Osalejate arv Kontakt Tegutsemiskoht
Seto Käsitüü Kogo      
Värska käsitööselts Kirävüü     Värska
Mikitamäe Naisteklubi Mixina     Mikitamäe
Meieselts Meroos     Meremäe

 

Kultuuriseltsid

Kollektiiv Osalejate arv Kontakt Tegutsemiskoht
Seto Infoselts 2 Rein Järvelill, rein@seto.ee Uusvada
MTÜ Meremäe Kultuuriühing     Värska
MTÜ Seto Ateljee-Galerii     Mikitamäe
MTÜ Lõhmuse Selts     Meremäe
MTÜ Uusvada Kultuuriküla 18 Rein Järvelill, kultuurikyla@uusvada.ee  5046423 Uusvada
MTÜ Seto Küük      
MTÜ Obinitsa Seto Muuseumitarõ selts      
MTÜ Treski Küün      
Sihtasutus Setu Kultuuri Fond      
MTÜ Tedrekuke      
MTÜ Rahusoo      
MTÜ Ostrova Festivalid      
MTÜ Järveääre      
Obinitsa Raamatusõprade seltsing      
MTÜ Estonian Live Music Agency      
MTÜ Obinitsa naisselts Miitsirk      
MTÜ Seto Jaanituli      
MTÜ Seto Folk      
MTÜ Ilumetsa Rongipeatuse Sõbrad      
MTÜ Helivõlu      
MTÜ Hõimuhelü      

 

 

Toimetaja: REIN JÄRVELILL