Korraldatud jäätmevedu

13.01.21

Alates 01.10.2020 teostab Räpina  ja Setomaa vallas segaolmejäätmete vedu omavalitsustega sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada.

Lepingut on võimalik sõlmida ka posti teel - saada meile oma andmed lepingu sõlmimiseks. Vastavalt saadetud andmetele vormistatakse kliendileping, mis saadetakse kahes eksemplaris soovitud postiaadressil - üks eksemplar palun allkirjastada ja meile tagastada. Korraldatud jäätmeveo rakendumisega seotud muudatustest saab lähemalt lugeda meie uudiste lehel.

 

AS Eesti Keskkonnateenused
Lõuna regioon
Klienditeenindus
Tähe 108, 51013 Tartu
Telefon: 738 6700, 1919 (infotelefon)
www.keskkonnateenused.ee
e-mail: tartu@keskkonnateenused.ee

 

 

Setomaa valla jäätmejaamad on avatud: 

Värska jäätmejaam    

E, K, R 12:00-18:00

L 9:00-15:00    

Hinnakiri

_____________________________

Mikitamäe jäätmejaam 

K ja R  8:45-11:45 

Hinnakiri

_____________________________

 

Meremäe piirkonnas (Obinitsas ja Meremäel) korraldab AS Eesti Keskkonnateenused iga aasta 3 jäätmeringi, kus võetakse vastu ohtlikke jäätmeid, vanu rehve, vanapaber ning papp, elektri- ja elektroonikaseadmed ning nende jäätmeid, vanametalli, puhast lehtklaasi ja kasutuskõlblikku mööblit.

 

 

 

 

 

Pakendikonteinerid Setomaa vallas

Toimetaja: INDREK SARAPUU