Jäätmemajandus

25.05.22

Korraldatud jäätmevedu

Alates 01.10.2020 teostab Räpina  ja Setomaa vallas segaolmejäätmete vedu omavalitsustega sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada.

Lepingut on võimalik sõlmida ka posti teel - saada meile oma andmed lepingu sõlmimiseks. Vastavalt saadetud andmetele vormistatakse kliendileping, mis saadetakse kahes eksemplaris soovitud postiaadressil - üks eksemplar palun allkirjastada ja meile tagastada. Korraldatud jäätmeveo rakendumisega seotud muudatustest saab lähemalt lugeda meie uudiste lehel.

AS Eesti Keskkonnateenused
Lõuna regioon
Klienditeenindus
Tähe 108, 51013 Tartu
Telefon: 738 6700, 1919 (infotelefon) 

www.keskkonnateenused.ee 

e-mail: tartu@keskkonnateenused.ee

 

Jäätmejaamad

 

Värska jäätmejaam avatud E, K, R 12:00-18:00 L 9:00-15:00    

Hinnakiri

_____________________________

Mikitamäe jäätmejaam avataud K ja R  8:45-11:45 

Hinnakiri

_____________________________

 

Luhamaal, Meremäel ja Obinitsas korraldab AS Eesti Keskkonnateenused iga aastal 3 jäätmeringi, kus võetakse vastu ohtlikke jäätmeid, vanu rehve, elektri- ja elektroonikaseadmed ning nende jäätmeid, vanametalli, puhast lehtklaasi ja kasutuskõlblikku mööblit. Isikut tõendava dokumendi alusel saavad jäätmeid üle anda Setomaa valla elanikud ja kinnistute omanikud, kellel on sõlmitud jäätmeveoleping aktsiaseltsiga Eesti Keskkonnateenused ning kellel pole vedaja ees võlgnevust.

 

Pakendikonteinerite asukohad

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO)

Aadress

Asukoht

Pakendi liik

Konteineri maht m3

Värska alevik, Pikk tn 13

Värska gümnaasiumi juures

paber, papp

1,1

Värska alevik, Pikk tn 12

vallamaja juures

paber, papp

1,1

Värska alevik, Järvesuu tn 4

Coopi poe taga

segapakend

2,5

Värska alevik, Järvesuu tn 4

Coopi poe taga

paber, papp

2,5

Värska alevik, Pikk tn 36

Olerexi tankla juures

segapakend

2,5

Väike-Rõsna küla, Sanatooriumi

Värska sanatooriumi juures

segapakend

2,5

Väike-Rõsna küla, Sanatooriumi

Värska sanatooriumi juures

paber, papp

2,5

Mikitamäe küla,  Tobrokamäe tn 1

Mikitamäe jäätmejaama ees

segapakend

2,5

Mikitamäe küla, Tobrokamäe tn 1

Mikitamäe jäätmejaama ees

paber, papp

2,5

Meremäe küla, Kuuse

Meremäe kortermajade juures

segapakend

4,5

Meremäe küla, Kuuse

Meremäe kortermajade juures

paber, papp

4,5

Meremäe küla, Petseri tee 15

Meremäe teeninduspunkti juures

segapakend

2,5

Obinitsa küla, Kooli tn 1

Obinitsa külakeskuse juures

segapakend

4,5 ja 2,5

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)

 

 

Määsi küla, Ristmiku

Luhamaa külakeskuse vastas

segapakend

0,66

Obinitsa küla, Kooli tn 1

Obinitsa külakeskuse parklas

segapakend

0,66

Miikse küla, Miikse kalmistu

Miikse kalmistul

segapakend

0,66

Uusvada küla, Teelahkme

Uusvada seltsimaja juures

segapakend

0,66

Treski küla, Treski peatuse

Treski bussipeatuses

segapakend

1,1

Sesniki küla, 18178 Värska-Ulitina tee

Sesniki bussipeatuse taga

segapakend

0,66

Mikitamäe küla, Kooli tn 5

Mikitamäe kooli juures

segapakend

0,66

Laossina küla, Laossina kalmistu

Laossina kalmistu parklas

segapakend

0,66

Värska alevik, Pikk tn 12

vallamaja juures

segapakend

2x1,1

Võmmorski küla

 

segapakend

0,66

MTÜ Eesti Pakendiringlus

 

 

Niitsiku küla, Niitsiku-Sikamäe tee

Niitsiku kõrtsi vastas

segapakend

1,1

Niitsiku küla

Niitsiku alajaama

klaaspakend

1,5

Võõpsu küla, Silla tn 19

Räpina-Värska tee ääres

segapakend

1,1

Võõpsu küla, Silla tn 19

Räpina-Värska tee ääres

klaaspakend

5,0

Matsuri küla, Külakeskuse

Endise külakeskuse juures

klaaspakend

5,0

Matsuri küla, Kaupluse

Kaupluse juures

segapakend

4,5

Saatse küla, Poe

Saatse poe juures

segapakend

4,5

Saatse küla, Poe

Saatse poe juures

klaaspakend

5,0

Värska alevik, Järvesuu tn 4

Coopi poe taga

segapakend

4,5

Värska alevik, Järvesuu tn 4

Coopi poe taga

klaaspakend

5,0

Väiko-Härmä küla, Raja

Piusa puhkekeskuse parklas

segapakend

1,1

Väiko-Härmä küla, Raja

Piusa puhkekeskuse parklas

klaaspakend

2,5

 

Toimetaja: INDREK SARAPUU