Kalmistuvahid

11.05.21
 

Värska, Saatse ja Podmotsa kalmistud

Janno Raiv

522 4317

Laossina ja Beresje kalmistud

Õie Saarestik

5354 1862

Obinitsa ja Miikse kalmistu

Arno Vares

524 0785

Luhamaa kalmistu

Hillar Keir

5656 9311

 

Kalmistute haldamine Setomaa vallas:

Setomaa Haldus OÜ

Telefon 518 3557

haldus@setomaa.ee 

Setomaa kalmistute kasutamise eeskiri alates 28.01. 2021.a

Toimetaja: INDREK SARAPUU