6.03.24

Setomaa vallavolikogu komisjonide protokollid

Arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekute protokollid

Eelarvekomisjoni koosolekute protokollid

Haridus- ja noorsookomisjoni koosolekute protokollid

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekute protokollid

Külaelukomisjoni koosolekute protokollid

Majandus- ja turvalisuskomisjoni koosolekute protokollid

Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid

Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid

Komisjonide koosolekutest osavõtt

Toimetaja: HELLE PALOK