Setomaa Vallavolikogu valimised 2021

9.11.21

 

Setomaa valla valimiskomisjon registreeris vallavolikogu liikmed, registreeris asendusliikmed ning lisamandaadid

Vallavolikogu liikmed

Lähtudes 17. oktoobril 2021. aastal toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimistulemuste protokollist Setomaa valla valimisringkonnas nr 1 ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 1 alusel otsustas Setomaa valla valimiskomisjon registreerida Setomaa vallavolikogu liikmed alljärgnevalt:

 

Valimisliit Ühine Setomaa

1. Raul Kudre

2. Urmas Sarja

3. Aarne Leima

4. Piret Kase

5. Oliver Lillestik

6. Raivo Kunst

7. Imre Liivago

8. Einar Oinak

9. Margus Palok             

10. Einar Raudkepp

 

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1. Lembit Lassik

2. Arno Vares

3. Aivar Adari

4. Karel Kõomägi

5. Üllar Tamm

Setomaa vallavolikogu liikmete volitused algavad käesoleva otsuse avalikustamisele järgneval päeval.

 

Valimiskomisjoni otsus nr 7

 

Asendusliikmete regitsreerimine

 

Lähtudes 17. oktoobril 2021. aastal toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimistulemuste protokollist Setomaa valla valimisringkonnas nr 1 ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 69 lõike 1 alusel otsustas  Setomaa valla valimiskomisjon registreerida Setomaa vallavolikogu asendusliikmed alljärgnevalt:

Valimisliit Ühine Setomaa

1) REIN JÄRVELILL

2) MAARJA UIBOKAND

3) REIN KOOSER

4) PEETER KOOSER

5) VAIDO UIBO

6) LIIS SAMUEL

7) KERSTI VIRRO

8) KATRIN RAHUSOOV

9) VOLLI RÕŽIKOV

10) JANE VABARNA

11) EVEN TOOMAS

12) MARGUS TIMMO

13) EVELIN LEIMA

14) REIN ZAITSEV

15) KALLE PÄKK

16) AHTO RAUDOJA

17) KAIDI KERDT

18) EVAR RIITSAAR

19) TOOMAS VALK

20) SVETLANA RATTUS

21) ANNELA LAANEOTS

22) PRIIT BLUM

23) MERIKE TEIN

24) TRIINU-LIIS TARROS

25) MEELIKE KRUUSAMÄE

26) AARE HÕRN

27) GERLI KÄRO

28) JAANUS VISKAR

29) TRIINU ARUND

30) JANAR KALDER

31) ALAR ALLIK

 

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1) FELIKS RAUDKETT

2) MAIT POOLAK

3) MARGUS KRAAV

4) SANDER KANNEL

5) ALEKSANDER SVEN ESSE

6) VEIKO JÄÄMETS

7) ÜLLE ÜLENURM

8) AIVO TOONEKURG

9) MEELIS POLL

10) LAURI LÕHMUS

11) MAIRI LAANETU

12) JOHANNES RAIDLA

13) LEMBIT KESKKÜLA

14) AKSEL MÕTTUS

15) URMAS MUSTIMETS

16) IMRE TERMONEN

17) AIN LILLES

18) KRISTO ULJAK

19) ANDRES KUNNUS

Valimiskomisjoni otsus nr 8

 

Lisamandaatide registreerimine

 

Lähtudes 17. oktoobril 2021. aastal toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimistulemuste protokollist Setomaa valla valimisringkonnas nr 1 ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 70 lõike 1 alusel otsustas Setomaa valla valimiskomisjon registreerida lisamandaadid alljärgnevalt:

 

Valimisringkond nr 1

 

Võrdlusarv     Erakond, valimisliit

105.0000        Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

96.0909          Valimisliit Ühine Setomaa

90.0000          Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

88.0833          Valimisliit Ühine Setomaa

81.3077          Valimisliit Ühine Setomaa

78.7500          Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

75.5000          Valimisliit Ühine Setomaa

70.4667          Valimisliit Ühine Setomaa

70.0000          Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

66.0625          Valimisliit Ühine Setomaa

63.0000          Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

62.1765          Valimisliit Ühine Setomaa

58.7222          Valimisliit Ühine Setomaa

57.2727          Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

55.6316          Valimisliit Ühine Setomaa

52.8500          Valimisliit Ühine Setomaa

52.5000          Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

50.3333          Valimisliit Ühine Setomaa

48.4615          Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

48.0455          Valimisliit Ühine Setomaa

45.9565          Valimisliit Ühine Setomaa

45.0000          Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

44.0417          Valimisliit Ühine Setomaa

42.2800           Valimisliit Ühine Setomaa

42.0000           Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

40.6538           Valimisliit Ühine Setomaa

39.3750           Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

39.1481           Valimisliit Ühine Setomaa

37.7500           Valimisliit Ühine Setomaa

37.0588           Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

36.4483           Valimisliit Ühine Setomaa

35.2333           Valimisliit Ühine Setomaa

35.0000           Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

34.0968           Valimisliit Ühine Setomaa

33.1579           Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

33.0313           Valimisliit Ühine Setomaa

32.0303           Valimisliit Ühine Setomaa

31.5000           Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

31.0882           Valimisliit Ühine Setomaa

30.2000           Valimisliit Ühine Setomaa

30.0000           Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

29.3611           Valimisliit Ühine Setomaa

28.6364           Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

28.5676           Valimisliit Ühine Setomaa

27.8158           Valimisliit Ühine Setomaa

27.3913           Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

27.1026           Valimisliit Ühine Setomaa

26.4250           Valimisliit Ühine Setomaa

26.2500           Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

25.7805           Valimisliit Ühine Setomaa

Valimiskomisjoni otsus nr 9

 

Setomaa valla valimiskomisjoni e-koosoleku protokoll

 

 

Setomaa valla Valimiskomisjon

esimees Martin Sulp
aseesimees Helle Palok
liikmed Erika Joonas 
             Ulvi Oper 
             Liina Metsakaev
asendusliikmed Kaja Pargas 
                          Karin Viljus
 

VALIMISKOMISJONI TÖÖAEG

Valimiskomisjoni tööaeg

18.08.2021 –15.09.2021 tööpäevadel esmaspäevast kuni reedeni kella 09.00-12.00 ja14.00-16.00, s.h 07.09.2021 ja 09.09.2021 kella 10.00 -18.00

Valimiskomisjoni asukoht Setomaa vallavalitsuse ruum nr 211 aadressil Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald.

 

ÕIGUSAKTID

Volikogu otsused

 

Vallavalitsuse korraldused

Valimiskomisjoni otsused

 

Valimiskomisjoni protokollid

Protokoll nr 1 (16.08.2021) „Setomaa valla valimiskomisjoni 16.08.2021 protokoll nr 1"

Protokoll nr 2 (02.09.2021)  „Setomaa valla valimiskomisjoni 02.09.2021 protokoll nr 2"

Protokoll nr 3 (10.09.2021)  „Setomaa valla valimiskomisjoni 10.09.2021 protokoll nr 3"

 

ÜHTNE VALIMISNÄDAL

Valimiste periood koondub ühte nädalasse:

Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.

Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.

Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.

Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.

 

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Setomaa vallas on 1 valimisringkond, mistõttu saab valija oma hääle anda igas hääletamisruumi asukohas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.

 

JAOSKONNAS

Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.

Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.

Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.

Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.

Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

 

KODUS HÄÄLETAMINE

Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 9–20 ning pühapäeval kell 9–14. Oma soovist saab teada anda, võttes ühendust jaoskonnakomisjoni esimehega, e-posti teel vald@setomaa.ee või piirkonna sotsiaaltöö spetsialistile/avahooldustöötajale.

 

VALIMISTE TEABELEHT

Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.

Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.

Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

 

VALIMISÕIGUS

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada

Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,

Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,

Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

 

E-HÄÄLETAMINE

E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi lugejasse, või mobiil-ID abil.

Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.

NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

 

KOROONAVIIRUS

Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.

Seepärast:

kanna hääletusruumis maski,

hoia teistega vahet,

desinfitseeri käsi,

võimalusel luba eakad järjekorras ette,

võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

 

Setomaa valla valimisjaoskondade asukohad

Jaoskond nr 1

Jaoskonnas saavad hääletada ka teise valimisringkonda kuuluvad valijad.

Valimispäev

Pühapäev, 17. oktoober 2021 kella 9.00 – 20.00

Värska Kultuurimaja, Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond

Eelhääletamine

11. oktoober 2021 – 16. oktoober 2021 kella 12.00 – 20.00

Värska Kultuurimaja, Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond

Reede, 15. oktoober 2021 kella 12.00 – 20.00

Saatse Raamatukogu, Saatse kool, Saatse küla, Setomaa vald, Võru maakond

Kontakt: e-post vald@setomaa.ee, tel +37254301436, komisjoni esimees Heli Koit-Meriluht

 

Jaoskond nr 2

Valimispäev

Pühapäev, 17. oktoober 2021 kella 9.00 – 20.00

Endine Toome kauplus, Mäe tn 20, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond

Eelhääletamine

Reede, 15. oktoober 2021 kella 12.00 – 20.00

Endine Toome kauplus, Mäe tn 20, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond

Laupäev, 16. oktoober 2021 kella 12.00 – 20.00

Lüübnitsa Külakeskus, Uus tn 2, Lüübnitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond

Kontakt: e-post vald@setomaa.ee, tel +37254301437, komisjoni esimees Raili Mõttus

 

Jaoskond nr 3

Valimispäev

Pühapäev, 17. oktoober 2021 kella 9.00 – 20.00

Meremäe Teeninduspunkt, Petseri tee 15, Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond

Eelhääletamine

Reede, 15. oktoober 2021 kella 12.00 – 20.00

Meremäe Teeninduspunkt, Petseri tee 15, Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond

Laupäev, 16. oktoober 2021 kella 12.00 – 20.00

Obinitsa Külakeskus, Kooli tn 1, Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond

Laupäev, 16. oktoober 2021 kella 12.00 – 20.00

Collade Tolliagentuur, Männi, Lütä küla, Setomaa vald, Võru maakond

Kontakt: e-post vald@setomaa.ee, tel +37254301438, komisjoni esimees Margarita Kõdala

 

NIMEKIRJAD:

Valimisliit Ühine Setomaa

nr 101 RAUL KUDRE

nr 102 REIN JÄRVELILL

nr 103 AARNE LEIMA

nr 104 EINAR OINAK

nr 105 MERIKE TEIN

nr 106 KATRIN RAHUSOOV

nr 107 PIRET KASE

nr 108 RAIVO KUNST

nr 109 PEETER KOOSER

nr 110 IMRE LIIVAGO

nr 111 EINAR RAUDKEPP

nr 112 AARE HÕRN

nr 113 VOLLI RÕŽIKOV

nr 114 JANE VABARNA

nr 115 MARGUS PALOK

nr 116 ANNELA LAANEOTS

nr 117 OLIVER LILLESTIK

nr 118 MEELIKE KRUUSAMÄE

nr 119 REIN KOOSER

nr 120 SVETLANA RATTUS

nr 121 AHTO RAUDOJA

nr 122 KERSTI VIRRO

nr 123 ALAR ALLIK

nr 124 URMAS SARJA

nr 125 TOOMAS VALK

nr 126 MAARJA UIBOKAND

nr 127 JAANUS VISKAR

nr 128 EVEN TOOMAS

nr 129 EVAR RIITSAAR

nr 130 LIIS SAMUEL

nr 131 REIN ZAITSEV

nr 132 KAIDI KERDT

nr 133 JANAR KALDER

nr 134 KALLE PÄKK

nr 135 TRIINU ARUND

nr 136 PRIIT BLUM

nr 137 GERLI KÄRO

nr 138 EVELIN LEIMA

nr 139 VAIDO UIBO

nr 140 TRIINU-LIIS TARROS

nr 141 MARGUS TIMMO

 

Eesti Keskerakond

nr 142 JÜRI SAAR

nr 143 AIVO SAVIK

 

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 144 LEMBIT LASSIK

nr 145 ARNO VARES

nr 146 MARGUS KRAAV

nr 147 FELIKS RAUDKETT

nr 148 ÜLLAR TAMM

nr 149 AIVAR ADARI

nr 150 KAREL KÕOMÄGI

nr 151 SANDER KANNEL

nr 152 MAIRI LAANETU

nr 153 AIVO TOONEKURG

nr 154 AKSEL MÕTTUS

nr 155 URMAS MUSTIMETS

nr 156 VEIKO JÄÄMETS

nr 157 ÜLLE ÜLENURM

nr 158 ANDRES KUNNUS

nr 159 JOHANNES RAIDLA

nr 160 MEELIS POLL

nr 161 KRISTO ULJAK

nr 162 AIN LILLES

nr 163 LAURI LÕHMUS

nr 164 MAIT POOLAK

nr 165 IMRE TERMONEN

nr 166 LEMBIT KESKKÜLA

nr 167 ALEKSANDER SVEN ESSE

 

 

Toimetaja: INDREK SARAPUU