Meremäe detailplaneeringud

20.09.19
Endises Meremäe vallas on kehtestatud kolm detailplaneeringut:

1) Väiko-Härmä küla, Raja kinnistu detailplaneering (2005)
(kättesaadav paberkandjal Meremäe teeninduspunktis)

2) Raja-5 ja osaliselt Raja kinnistu detailplaneering  (2013)
(kättesaadav paberkandjal Meremäe teeninduspunktis)

3) Meremäe külakeskuse ja selle lähiala detailplaneering (2014)
Detailplaneeringu eesmärk on näha ette maakasutus- ja ehitustingimused Meremäe küla keskuse atraktiivsemaks muutmiseks. Planeeringu visiooni kohaselt ehitatakse Meremäe-Petseri tee äärde külastuskeskus-staadionihoone, kus on ruumid kohviku, kaupluse, infopunkti, tehnoloogiakeskuse ning staadioni teenindamiseks. Meremäe kooli staadioni ala kaasajastatakse (uuendatakse jooksurajad, rajatakse palliplatsid jmt). Meremäe Avatud Noortekeskuse juurde rajatakseskatepark ning Meremäe vallamaja juurde lipuväljak, parkla ja väike välilaululava. Ühtlasi tehakse planeeringuga ettepanekud liikluskorralduse ja haljastuse osas.
Meremäe külastuskeskuse detailplaneering - seletuskiri ja joonised
Meremäe külastuskeskuse detailplaneering - menetlemist kajastav dokumentatsioon

4) Meremäe koolimaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneering (2015)
Meremäe koolimaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatas Meremäe Vallavolikogu oma 26.06.2013. a otsusega nr 24. Detailplaneeringu eesmärk on näha ette maakasutus- ja ehitustingimused Meremäe küla keskuse atraktiivsemaks muutmiseks. Planeeringu visiooni kohaselt tuleb Meremäe koolimajale spordihoone funtksiooniga juurdeehitus, laiendatakse mänguväljakut, luuakse võimalused avaliku puhkeala rajamiseks ning nähakse ette alad ärihoone  ning elamu ehitamiseks. Ühtlasi tehakse planeeringuga ettepanekud liikluskorralduse ja haljastuse osas.

Dokumendid:
Meremäe koolimaja DP seletuskiri (aprill 2015)
Meremäe koolimaja DP joonis - asendiplaan (aprill 2015)
Meremäe koolimaja DP joonis - olemasolev olukord (aprill 2015)
Meremäe koolimaja DP joonis - põhijoonis (aprill 2015)
Meremäe koolimaja DP joonis - tehnovõrgud (aprill 2015)
Meremäe koolimaja DP joonis - kontseptsioon (aprill 2015)
Meremäe koolimaja DP joonis- illustratsioonid (aprill 2015)
Meremäe koolimaja DP - avaliku arutelu protokoll 10.03.2015
Meremäe kooli detailplaneering - menetlemise dokumentatsioon
Kehtestamise otsus (Meremäe Vallavolikogu 11.09.2015. a otsus nr 45)

Toimetaja: KELLY KITTUS