Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

22.10.21
Setomaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise andmise eesmärk on Setomaa valla elanikele suunatud mittetulundusühingu, sihtasutuse või seltsingu tegevuse toetamine, erinevate huvigruppide, elanike ühistegevuse toetamine, huvitegevuse ja vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine. Toetuse taotlemiseks järgmiseks eelarveaastaks esitatakse vormikohane taotlus paberkandjal või elektrooniliselt Setomaa Vallavalitsusele jooksva aasta 15. oktoobriks aadressil Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001 või e-posti aadressil vald@setomaa.ee. 
 
 
Toimetaja: INDREK SARAPUU