Jäätmejaamad

21.10.20

JÄÄTMEJAAMAD AJUTISELT SULETUD, VABANDAME.

Värska jäätmejaam avatud: E,K,R 13.00-18.00; L 9.00-13.00 Vaikuse tn 7, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond

Lisainfo: tel: 7386700, 53044439, e-mail: tartu@keskkonnateenused.ee

Mikitamäe jäätmejaam avatud: K 10.00-13.00; L 9.00-12.00 Tobrokamäe tn 1, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Lisainfo: tel: 7386700, 53881198, e-mail: tartu@keskkonnateenused.ee

Meremäe piirkonnas korraldab AS Eesti Keskkonnateenused iga aasta 3 jäätmeringi, kus võetakse vastu ohtlikke jäätmeid, vanu rehve, vanapaber ning papp, elektri- ja elektroonikaseadmed ning nende jäätmeid, vanametalli, puhast lehtklaasi ja kasutuskõlblikku mööblit.

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9² lõike 2 kohaselt ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus Setomaa vald on ühinenud Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla üldõigusjärglane. 

Setomaa valla registrisse kantud jäätmevaldajatele kehtivad hinnad ja vastuvõetavad jäätmed
Setomaa valla registrivälistele jäätmevaldajatele kehtivad hinnad ja vastuvõetavad jäätmed

KODUMAJAPIDAMISES TEKKINUD OHTLIKE JÄÄTMETE VEDU MEREMÄEL JA OBINITSAS

OJ konteinerisse ohtlikke jäätmeid enam ei koguta!

Endises Meremäe vallas korraldab AS Eesti Keskkonnateenused
kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete kogumiseks aasta jooksul 3
jäätmeringi, kooskõlastades aja ja marsruudi omavalitsusega. Jäätmeringil
võetakse elanikelt vastu punktides 1-7 loetletud (tasuta vastu võetavad)
jäätmeid:
1.ohtlikud jäätmed
2.sõiduautode vanarehvid
3.vanapaber ja papp
4.elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende jäätmed (komplektsed)-mitte
komplektse eest tuleb tasuda
5.vanametall
6.puhas lehtklaas
7.kasutuskõlblik mööbel (ruumi olemasolul)
Veoringil vaba ruumi olemasolul võidakse võtta tasuta vastu:
8.pakendijäätmed
9.töötlemata puit
10.tellised (terved)

Teenindaja registreerib ohtlike jäätmete üleandmisel üleandjad isikuliselt ja
jäätmete kogused liigiti. Üle 4 rehvi üleandmiseks on vaja etteregistreeruda.

 

 

Toimetaja: MARGARITA KÕDALA