Saatjateenus koos transpordiga

5.04.24

Kirjeldus

Saatjateenus on isiku abistamine ja/või saatmine ravi- või ametiasutusse kohale viimisega.

Teenuse maksumus on 0,30 eurot/km, sihtkohaga väljaspoole Setomaad.

Protsess

1. Vormikohase taotluse esitamine vallavalitsusele või võta ühendust vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga.

2. Sotsiaaltööspetsialist võtab sinuga ühendust ja viib läbi hindamise sinu abivajaduse välja selgitamiseks.

3. Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest inimese või pere abivajadusele, st hinnatakse millist ja millises ulatuses abi inimene vajab, et tagada tema igapäevane normaalne toimetulek. Sotsiaaltööspetsialist aitab sul jõuda selgusele, milliseid teenused ja toetusi sa vajaksid, et oma eluga paremini toime tulla.

4. Setomaa vallal on õigus võtta sotsiaalteenuse osutamise eest tasu, mille tingimused ja suuruse otsustab omavalitsus.

5. Tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava inimese majanduslikust olukorrast, kuid tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

Taotluse vorm

Sotsiaalteenuse taotlemiseks laadige alla vormikohane blankett, mis on kättesaadav SIIT . Täitke vajalikud lahtrid, digiallkirjastage dokument ning saatke aadressile: vald@setomaa.ee 

Vormikohane blankett on olemas ja võimalik paberkandjal esitada ka Setomaa Vallavalitsuses ja teeninduspunktides kohapeal.

Õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Lisainfo

Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov kaja.rozikov@setomaa.ee, tel: 7954346, 56600390

Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär katre.pinnar@setomaa.ee, tel: 5086461

Avahooldustöötajad

Ulve Kala (Värska) ulve.kala@setomaa.ee, tel: 53563207

Liina Oinak (Mikitamäe) liina42@hot.ee, tel: 56293443

Valdu Solovjev (Meremäe, Luhamaa), tel: 56940009

Georg Kuningas (Meremäe, Luhamaa), tel: 53471743

Toimetaja: REIN JÄRVELILL