Setomaa valla arengukava 2021-2030 eelnõu avalik väljapanek

Setomaa Vallavalitsus teatab, et Setomaa valla arengukava 2021-2030 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 5. - 19. juuli. Ettepanekud eelnõu kohta palutakse esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse (Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001 või vald@setomaa.ee). Setomaa valla arengukava 2021-2030 avalik arutelu toimub 28. juulil Värska Kultuurimajas.

 

Setomaa valla arengukava 2021-2030 eelnõu

Setomaa valla investeeringute kava 2021-2025 eelnõu

 

Arengukava

13.09.21

Setomaa valla arengukava 2021-2030

Avaneb Riigi Teatajas