„Setomaa valla arengukava 2023-2032“, „Setomaa valla investeeringutekava 2023-2027“ ja „Setomaa valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2027“ avalikustamine

„Setomaa valla arengukava 2023-2032", „Setomaa valla investeeringutekava 2023-2027" ja „Setomaa valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2027" eelnõude avalik väljapanek ja ettepanekute esitamine toimub perioodil 31.07.-13.08.2023. 

Arvamuste  ja ettepanekute esitamine eelnõude kohta toimub avaliku väljapaneku kestel, hiljemalt 13.augustil 2023 kirjalikult e-posti aadressil vald@setomaa.ee või Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse (Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001).

Muudatusettepanekute vorm SIIN.

„Setomaa valla arengukava 2023-2032", „Setomaa valla investeeringutekava 2023-2027" ja „Setomaa valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2027" eelnõude avalik arutelu toimub 25. augustil 2023 kell 14.00 Värska Kultuurimajas.

 

"Setomaa valla arengukava 2023-2032" eelnõu

"Setomaa valla investeeringutekava 2023-2027" eelnõu

"Setomaa valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2027" eelnõu

Arengukava

27.10.22

Setomaa valla arengukava 2022-2031

Avaneb Riigi Teatajas