Setomaa valla arengukava 2019-2028 avalik väljapanek

26.08.19

Setomaa Vallavalitsus teatab, et Setomaa valla arengukava 2019-2028 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 16. august kuni 31. august. Eelnõuga on võimalik tutvuda Setomaa valla kodulehel https://setomaa.kovtp.ee/setomaa-valla-arengukava. Ettepanekud eelnõu kohta palutakse esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse (Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001 või vald@setomaa.ee). Setomaa valla arengukava 2019-2028 avalik arutelu toimub 9. septembril Setomaa Kultuurikeskuses.

Setomaa valla arengukava 2019-2028_15.08.2019

AK LISA 1 Investeeringute kava 2019-2023_15.08.2019

AK Lisa 2 eelarvestrateegia 2019-2023_15.08.2019

 

 

Toimetaja: KELLY KITTUS