OÜ Setomaa Haldus

15.09.20

Setomaa Vallavolikogu 28.06.2018 otsuse nr 36 alusel ühendati 100% Setomaa vallale kuuluvad osaühingud Verska Calor, Meremäe Vesi ja Katel üheks äriühinguks ja äriühingu uueks nimeks on OÜ Setomaa Haldus.

 

Ühinenud ettevõte Setomaa Haldus osutab ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenust Värska ja Mikitamäe alevikes, Meremäe, Obinitsa ja Määsi (Luhamaa nulk) külades. Haldab Obinitsa ja Miikse kalmistuid ning pakub Setomaa vallas erinevaid teenuseid.

 

OÜ Setomaa Haldus poolt pakutavad teenused:

– heakorrateenus:  niitmine, välisterritooriumide korrashoid ja koristusteenus

– toru ja trassitööd, septikute paigaldamine .

– kalmistuplatside korrashoid (Miikse, Obinitsa kalmistul)

– transporditeenus väikekaubiku ja haagisega

– ratasekskavaatori tööd (kaevetööd, lumelükkamine) 

Kontaktandmed:

Juhatuse liige: Raul Lepp, tel 5183557, haldus@setomaa.ee

Tootmisjuht: Toivo Kruusmäe, tel 5295341, haldus@setomaa.ee

Raamatupidaja: Evi Kikkamägi, tel 51997774, 7964754  haldus@setomaa.ee

Veenäitude teatamine(raamatupidaja):

haldus@setomaa.ee, telefonid: 51997774  ja 7964754 

 

OÜ Setomaa Haldus

registrikood 10322845

aadress: Pikk tn 30, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001

e-mail: haldus@setomaa.ee

 

Toimetaja: INDREK SARAPUU