Sotsiaalteenused raske ja sügava puudega lastele

3.05.20

Sotsiaalteenuste korraldamine raske ja sügava puudega lastele või nende peredele aitab vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid vajadusi ning toetada perekonnaliikmete toimetulekut.

Raske ja sügava puudega lapsele või tema perekonnale võib korraldada järgmiseid teenuseid:
1) lapsehoiuteenus;
2) isikliku abistaja teenus;
3) tugiisiku teenus;
4) kodu kohandamise teenus, mis tuleneb lapse erivajadusest;
5) transporditeenus haridus-, rehabilitatsiooni- või tervishoiuasutusse sõitmiseks;
6) lapse ja tema perekonna nõustamise teenus;
7) lapse rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenused ja teraapiad;
8) abivahendite soetamine ja rentimine;
9) koolivaheajal lapse vaba aja sisustamine;
10) muud teenused, mis parandavad ja toetavad raske ja sügava puudega lapse arengut, nende perede toimetulekut ning mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või lapse puudest tulenevaid lisavajadusi. Lapse 18-aastaseks saamisel on õigus teenuseid saada kuni selle kalendriaasta lõpuni.

Toimetaja: KARIN VILJUS