Sotsiaalteenused raske ja sügava puudega lastele

30.06.23

Kirjeldus

Sotsiaalteenuste korraldamine raske ja sügava puudega lastele või nende peredele aitab vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid vajadusi ning toetada perekonnaliikmete toimetulekut.

Raske ja sügava puudega lapsele või tema perekonnale võib korraldada järgmiseid teenuseid:
1) lapsehoiuteenus;
2) isikliku abistaja teenus;
3) tugiisiku teenus;
4) kodu kohandamise teenus, mis tuleneb lapse erivajadusest;
5) transporditeenus haridus-, rehabilitatsiooni- või tervishoiuasutusse sõitmiseks;
6) lapse ja tema perekonna nõustamise teenus;
7) lapse rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenused ja teraapiad;
8) abivahendite soetamine ja rentimine;
9) koolivaheajal lapse vaba aja sisustamine;
10) muud teenused, mis parandavad ja toetavad raske ja sügava puudega lapse arengut, nende perede toimetulekut ning mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või lapse puudest tulenevaid lisavajadusi. Lapse 18-aastaseks saamisel on õigus teenuseid saada kuni selle kalendriaasta lõpuni.

NB: Tutvu eelpool nimetatud teenuste sisuga ka meie kodulehelt: valdkonnad-sotsiaal ja tervishoid-sotsiaalteenused.

Protsess

1. Vormikohase taotluse esitamine vallavalitsusele või võta ühendust vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga. Esita ka lapse Sotsiaalkindlustusmeti otsus puude raskusastme kohta ja rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral selle koopia.

2. Lastekaitsetöötaja võtab sinuga ühendust ja viib läbi hindamise sinu ja sinu lapse abivajaduse välja selgitamiseks ja koostab vajadusel koostöös sinuga juhtumiplaani.

3. Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest inimese või pere abivajadusele, st hinnatakse millist ja millises ulatuses abi inimene vajab, et tagada tema igapäevane normaalne toimetulek. Lastekaitsetöötaja aitab sul jõuda selgusele, milliseid teenused ja toetusi sa vajaksid, et oma pere eluga paremini toime tulla.

4. Lastekaitsetöötaja aitab sul jõuda selgusele, millised teenused ja toetused aitaksid sind ja sinu last kõige paremini. Lastekaitsetöötaja aitab sul vajadusel täita vajalikud taotluse vormid.

Taotluse vorm

Sotsiaalteenuse taotlemiseks laadige alla vormikohane blankett, mis on kättesaadav SIIT . Täitke vajalikud lahtrid, digiallkirjastage dokument ning saatke aadressile: vald@setomaa.ee 

Vormikohane blankett on olemas ja võimalik paberkandjal esitada ka Setomaa Vallavalitsuses ja teeninduspunktides kohapeal.

Õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Lisainfo

Lastekaitsespetsialist Triinu Limbak triinu.limbak@setomaa.ee, tel: 56293440

Toimetaja: ELEN KOKLA