Sotsiaaltransporditeenus

4.12.23

Kirjeldus

Sotsiaaltransporditeenus on inimesele, kes vajab töötamiseks, õppimiseks või avalike teenuste kasutamiseks transporti, kuid kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.
Sotsiaaltransporditeenus on vajalik juhtudel, kui inimesel ei ole võimalik kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduautot, näiteks puudub ratastooliga sisenemise võimalus bussi või rongi, liikumis- või nägemiskahjustuse tõttu ei saa inimene juhtida isiklikku sõiduvahendit. Teenuse kaudu tagatakse inimesele transpordivahend, mis vastab tema vajadustele, näiteks transpordivahend, mis on kohandatud ratastooliga sisenemiseks. Teenuse eesmärk on toetada puudega inimeste või nende hooldajate töötamist ja õppimist, samuti nende iseseisvat elu ja ühiskonnaelus osalemist.
Kohalik omavalitsus võib sotsiaaltransporditeenust pakkuda ka laiemale sihtrühmale, näiteks eakatele, riskiperedele jt, kellel puuet määratud ei ole, kuid kelle ühiskonnaelus osalemine võib eri põhjustel olla takistatud.

Protsess

1. Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja üldjuhul hiljemalt 7 tööpäeva enne soovitud sõiduaega vallavalitsuse sotsiaalosakonnale taotluse. Vajadusel võta sotsiaaltööspetsialistiga ühendust ning ta aitab sind selles protessis.

2. Taotluses märgitakse teenuse vajalikkuse põhjendus, sõidu otstarve, marsruut (lähte- ja sihtkoht), sõidu kuupäev(ad) ja asjaolud, mis takistavad ühis- või isikliku transpordi kasutamist.

3. Sotsiaaltööspetsialist hindab teenuse taotleja õigustatud vajadust teenusele.

4. Sotsiaaltööpetsialistil on õigus nõuda täiendavaid dokumente.

5. Sotsiaaltööspetsialist viib läbi teenuse taotleja abivajaduse hindamise.

6. Teenus määratakse tähtajaliselt.

7. Sotsiaaltransporditeenust aitab korraldada vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist.

8. Sotsiaaltransporditeenus on tasuline ja tasumine toimub arve alusel.

9. Vähekindlustatud isikule või perekonnale teenuse osutamisel võib vabastada teenuse saaja teenuse eest tasumisest ning osutada teenust tasuta.

Taotluse vorm

Sotsiaalteenuse taotlemiseks laadige alla vormikohane blankett, mis on kättesaadav SIIT . Täitke vajalikud lahtrid, digiallkirjastage dokument ning saatke aadressile: vald@setomaa.ee 

Vormikohane blankett on olemas ja võimalik paberkandjal esitada ka Setomaa Vallavalitsuses ja teeninduspunktides kohapeal.

Õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Lisainfo

Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov kaja.rozikov@setomaa.ee, tel: 7954346, 56600390

Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär katre.pinnar@setomaa.ee, tel: 5086461

 

Toimetaja: ELEN KOKLA