Täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused

4.01.19
Pesu pesemise ja kuivatamise teenus Mikitamäe teeninduspunktis on isikutele, kes
vajavad pesu pesemisel abi või kellel puuduvad kodus vastavad tingimused.
Teenuse maksumus on 2 eurot masinatäis.
Toimetaja: KELLY KITTUS