29.09.21

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneering

Algatamise otsus

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm

seletuskiri

Värska kaart

Misso kaart

Kehtestamise otsus

Toimetaja: INDREK SARAPUU