Turvakoduteenus

4.01.19

Turvakoduteenus on lapsele, lastega perele või täiskasvanule, kes ajutiselt vajavad turvalist
elukohta. Teenus peab olema kättesaadav ka neile, kes on langenud füüsilise, vaimse või
seksuaalse vägivalla ohvriks lähisuhtes ning kellel ei ole kasutada muud turvalist kohta.

Turvakoduteenuse raames tagatakse abivajajale ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane
abi. Ajutise eluaseme tagamise all mõeldakse voodikoha, pesemisvõimaluse (pesupesemine,
isikliku hügieeni toimingud), laste puhul mängimis- ja õppimisvõimaluste jms tagamist.
Esmase abi all mõeldakse inimesele toidu, riiete, peavarju ja hoolitsuse ning vajaduse korral
esmase meditsiinilise või kriisiabi võimaldamist.

Turvakodult ei eeldata ilmtingimata õe või arsti olemasolu, kuid turvakodutöötaja peab
vajaduse korral kutsuma abivajavale inimesele kiirabi või võimaluse korral võtma ühendust
inimese perearstiga. Turvakoduteenus sooviva inimese esmast abivajadust hindab turvakodu töötaja. Vajaduse korral suunab turvakodu töötaja inimese psühholoogi juurde, kes pakub professionaalset psühholoogilist nõustamist.

Toimetaja: KELLY KITTUS